Innovation (FF3)

Det sidste flerfaglige forløb med fokus på at arbejde innovativt

Figur 1: En vigtig evne i fremtiden er at være innovativ. Hvordan er man det, og hvad dækker begrebet over?

Hvornår skal jeg have forløbet?
Mandag - 5/10

1. modul: Introduktion + oplæg om PAIN

2.modul: Idegenerering

3.modul: Tid til at arbejde med opgaven

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven

Tirsdag - 6/10

1. modul: Krav til produkt og præsentation

2.modul: Tid til at arbejde med opgaven

3.modul: Tid til at arbejde med opgaven

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven

Mandag - 19/10

1. modul: Status og spørgsmål

2.modul: Tid til at arbejde med opgaven

​​3. - 4. modul: Præsentation af opgaver

Hvad skal jeg bruge forløbet til?

Formålet med forløbet

En lille film om innovation

I forbindelse studieretningsprojektet (SRP) er der muligt at udarbejde dette med et innovativt fokus, hvor der udarbejdes og præsenteres innovative løsningsforslag til en given problemstilling.

 

Derfor afvikles dette flerfaglige forløb, hvor eleverne introduceres til hvordan innovative ideer udvikles og hvordan de kan implementeres i virkeligheden.

"Studieretningsprojektet kan omfatte arbejde med innovation

og udarbejdelse af innovative løsningsforslag."

Bekendtgørelsen for SRP

Figur 2: Et godt eksempel på en innovativ tilgang.

Fra kortfilmen "Piper" Disney PIXAR, 2019

Hvilken opgave skal jeg løse?

Opgaveformulering og krav til besvarelsen

Årets tema for innovationsforløbet er:
 
XXXXXXX
I skal fremstille et innovativt produkt. Et innovativt produkt kan fx være en kampagne, pjece, reklamefilm, undervisningsforløb. Produktet og processen skal præsenteres i en kort præsentationsfilm.
 
Opgaven skrives på baggrund af følgende opgaveformulering.

I skal udarbejde og præsentere et innovativt produkt, XXXXX.

Der skal opstilles en problemformulering med underspørgsmål.

Et innovativt produkt kan fx en kampagne, pjece, reklamefilm, undervisningsforløb). Produktet og processen skal præsenteres i en kort præsentationsfilm på omkring 5 til 7 minutter., der danner udgangspunkt for en faglig samtale om produktet.

En grov skitse for jeres præsentation kunne være:

 • En beskrivelse af XXX og deres problem (evt. filmet ude i XX)

 • En problemformulering, hvor jeres innovative løsningsforslag fremgår (fx: ”Hvordan kan vores pjece hjælpe brætspilsklubben ’hottentotterne’ med at få flere medlemmer”)

 • Evt. underspørgsmål, der hjælper med en løsning af problemformuleringen

 • En grundig præsentation af produktet (inddrag teori om innovation)

 • En beskrivelse af processen der ledte frem til produktet

 • En besvarelse af problemformuleringen og evt. underspørgsmål (Konklusion)

Til præsentationen vises filmen for et udvalgt publikum, og gruppen svarer på spørgsmål.

 
 
 
Hvad er innovation?

Centrale begreber + pixi

Innovation er udviklingen af en ny idé og dens realisering i praksis. Der kan fx være tale om nye produkters introduktion på markedet, indførelse af nye tekniske løsninger, rutiner og fremgangsmåder i såvel private som offentlige organisationer, nye samværsformer eller indarbejdelse af nye skikke og adfærdsregler i samfundet. Det centrale ved en innovation er, at den som ny idé får en faktisk anvendelse.

Eksempler på innovation:

 • Finde løsning på sociale problemer, i et såkaldt ghetto område (undersøgelse - løsning)

 • Gøre det muligt for bilister at lave deres egne reservedele til deres bil ved nedbrud ude på vejen (udvikling - løsning)

 • Hvordan kan unges forbrug af cigaretter reduceres? (vurdering - løsning)

Hvem skal jeg arbejde sammen med?

Grupperne er sammensat tilfældigt på tværs af klasser

 

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium

www.fjerritslev-gym.dk

 • Instagram - sorte cirkel
 • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook