Innovation (FF3)

Flerfagligt forløb med fokus på innovation

Oversigt

Klik på spørgsmålene for at læse mere

Forløbsoversigt
Tirsdag 8/10

2. modul: Introduktion + besøg fra DGI

3.modul: Idegenerering + Innovation

4.modul: Gruppearbejde

 

--------- EN UGES PAUSE ---------

Besøg hos partner, evt. prøvetime

​Find kontaktperson til evaluering

Mandag 21/10

2. modul: Krav til det innovative produkt

3. modul: Gruppearbejde

4. modul: Gruppearbejde

Tirsdag 22/10

2. modul: Informationer om præsentation

3. modul: Gruppearbejde

4. modul: Gruppearbejde

 

Fredag 8/11

​​3. - 4. modul: Præsentation af projekter

Hvorfor skal jeg have innovations forløbet?

Formålet med innovations forløbet

I forbindelse studieretningsprojektet (SRP) er der muligt at udarbejde dette med et innovativt fokus, hvor der udarbejdes og præsenteres innovative løsningsforslag til en given problemstilling. Derfor afvikles dette flerfaglige forløb, hvor eleverne introduceres til hvordan innovative ideer udvikles og hvordan de kan implementeres i virkeligheden.

"Studieretningsprojektet kan omfatte arbejde med innovation

og udarbejdelse af innovative løsningsforslag."

Bekendtgørelsen for SRP

 
Hvad skal jeg lave i innovationsforløbet?

Opgaveformulering og evaluering

 
Årets tema for innovationsforløbet er: Innovation i det lokale foreningsliv
I skal fremstille et innovativt produkt. Et innovativt produkt kan fx være en kampagne, pjece, reklamefilm, undervisningsforløb. Produktet og processen skal præsenteres i en kort præsentationsfilm.
 
Opgaven skrives på baggrund af følgende opgaveformulering.

I skal arbejde med en lokal forening, og forbedre et eksisterende tilbud eller udviklet et nyt, med henblik på at tiltrække nye medlemmer eller fastholde allerede aktive medlemmer.  

I skal fremstille et innovativt produkt, : Et innovativt produkt kan fx en kampagne, pjece, reklamefilm, undervisningsforløb). Produktet og processen skal præsenteres i en kort præsentationsfilm, der danner udgangpunkt for en faglig samtale om produktet.

Det er et ufravigeligt krav at der skal samarbejdes med en lokal forening. For at sikre spredning, skal underviserne godkende samarbejdspartnerne inden der tages kontakt. Som udgangspunkt kan en forening ikke samarbejde med flere grupper. Gruppen skal på besøg i foreningen og deltage i en ”prøvetime”, ligesom der skal findes en kontaktperson fra foreningen.

 
Hvad er innovation?

Kort forklaring af begreber + pixi

Innovation er udviklingen af en ny idé og dens realisering i praksis. Der kan fx være tale om nye produkters introduktion på markedet, indførelse af nye tekniske løsninger, rutiner og fremgangsmåder i såvel private som offentlige organisationer, nye samværsformer eller indarbejdelse af nye skikke og adfærdsregler i samfundet. Det centrale ved en innovation er, at den som ny idé får en faktisk anvendelse.

Eksempler på innovation:

 • Finde løsning på sociale problemer, i et såkaldt ghetto område (undersøgelse - løsning)

 • Gøre det muligt for bilister at lave deres egne reservedele til deres bil ved nedbrud ude på vejen (udvikling - løsning)

 • Hvordan kan unges forbrug af cigaretter reduceres? (vurdering - løsning)

 
Hvordan skal produktet præsenteres?

Præsentation af produktet

Jeres præsentation skal være en film på omkring 5 til 7 minutter (absolut max på 10 min), hvor I fortæller om jeres idrætsforening, deres problem og jeres innovative løsning på problemet.

 

En grov skitse for jeres præsentation kunne være:

 • En beskrivelse af idrætsforening og deres problem (evt. filmet ude i foreningen)

 • En problemformulering, hvor jeres innovative løsningsforslag fremgår (fx: ”Hvordan kan vores pjece hjælpe brætspilsklubben ’hottentotterne’ med at få flere medlemmer”)

 • Evt. underspørgsmål, der hjælper med en løsning af problemformuleringen

 • En grundig præsentation af produktet (inddrag teori om innovation)

 • En beskrivelse af processen der ledte frem til produktet

 • En besvarelse af problemformuleringen og evt. underspørgsmål (Konklusion)

 

Det er vigtigt, at I jeres løsningsforslag er centralt for jeres problemformulering og præsentation

.

Tænk også på, at præsentationen skal være spændende at kigge på. At stå ved en tavle og forklare det hele er måske ikke den bedste løsning (ligesom det er kedeligt at høre en lærer snakke i et helt modul). Inddrag derfor andre elementer – måske filmoptagelser fra klubben – et lille udklip fra et interview. Men måske også noget fra en PowerPoint som I har lavet.

Til præsentationen vises filmen for et udvalgt publikum, og gruppen svarer på spørgsmål.

Hvem skal vi præsentere for?

Forløbet afsluttes med at præsentationsfilmene vises og grupperne svarer på spørgsmål

Præsentationsfilmene vises for de øvrige grupper, underviserne i forløbet og eventuelt eksterne samarbejdspartnere. Herefter er der en kort faglig samtale om produktet og processen, samt mulighed for spørgsmål.

Skolen tager kontakt til jeres kontaktpersoner i klubberne og inviterer dem. Grupperne skal udfylde formularen på Lectio så vi ved hvem vi skal kontakte.

 
Hvem skal jeg arbejde sammen med?

Grupperne er sammensat tilfældigt på tværs af klasser

 

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium - 2019

www.fjerritslev-gym.dk

 • Instagram - sorte cirkel
 • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook