Mord på Fjerritslev Gymnasium

Hjælp dine brobygnings-lærere med at løse mordgåden

ALARM!!! ALARM!!! ALARM!!!

Vi har brug for jeres hjælp!

Der er sket et mord ved Fjerritslev og den lokale landbetjent står på bar bund. Fjerritslev Gymnasium er blevet kontaktet for at bistå med de tekniske undersøgelser, og hjælpe med at finde gerningsmanden.

Først skal vi se gerningsstedet, hvor der skal indsamles tekniske beviser, som kan bruges i undersøgelserne. De beviser der skal indsamles er markeret med gul overstregning og fed tekst i fremgangsmåderne nedenfor.

I skal gennemføre så mange undersøgelser I kan nå, og notere i hvilken retning de forskellige resultater peger. Dette skal gøres i arbejdsarket nedenfor, der skal medbringes til den afsluttende retssag, hvor beviserne bliver afgørende for at finde moderen.

 

Undersøgelser i Naturgeografi

Vi kan bruge jordprøver og kort til at finde morderen

HVORNÅR BLEV OFFERET DRÆBT?

 

For at finde ud af hvornår et givent offer er blevet dræbt skal man vide hvad ligets temperatur er, på det tidspunkt det bliver fundet, samt temperaturen i de omgivelser liget er placeret. Herudover skal man kende ligets vægt, og eventuelt også påklædningsgraden.

 1. På gerningsstedet måles ligets og omgivelsernes temperatur

 2. Ligets temperatur noteres på den lodrette akse til venstre med et kryds.

 3. Omgivelsernes temperatur noteres på den lodrette akse til højre.

 4. De to krydser forbindes med en ret linje på tværs af nomogrammet

 5. Skæringspunktet på linjen mellem de to krydser og linjen, der allerede er på skemaet, forbindes med en ret linje med punktet, der er nederst på nomogrammet.

 6. Den linje forlænges videre opad mod højre, så den rammer den cirkelbue, der passer med offerets legemsvægt

 7. Der hvor linjen rammer cirkelbuen, kan antallet af timer, siden døden indtraf, aflæses.

Når vi kender drabstidspunktet, kan vi ved at efterprøve de mistænktes alibi, sandsynliggøre hvem der kan have været på gerningsstedet og dræbt offeret.

HVEM VAR PÅ GERNINGSSTEDET?

 

Alle jordtyper består af en blanding i mellem sand, silt og ler. Ved at sammenligne jord fra det sted liget blev fundet og jordprøver fra de mistænktes sko, kan vi knytte en eller flere mistænkte til gerningsstedet. Følg nedenstående fremgangsmåde:

 1. Indsaml en jordprøve fra gerningsstedet

 2. Tør jordprøven i et varmeskab

 3. Hæld jordprøven igennem et sigtesæt og ryst grundigt

 4. Noter jordens bestand dele i jordtype-trekanten eller en sigtekurve

 5. Gør de samme med jordprøverne fra de mistænktes sko

Ved at sammenligne jordtypen under de mistænktes sko, med jordtypen på gerningsstedet - kan vi sandsynliggøre hvem der kan have været på gerningsstedet og dræbt offeret

Undersøgelser i Kemi

Vi ser på en væske efterladt på gerningsstedet og de mistænktes hænder

Er der tegn på at de mistænkte har affyret våben?

 

Når man affyrer et skydevåben, vil små partikler af krudtslam sætte sig på våbnet, hånden, og objekter i nærheden. Da krudtslam indeholder både barium og sølv, kan man påvise krudtslam ved en simpel fældningsreaktion.

 

Da krudtslam indeholder både barium og sølv, kan man påvise krudtslam ved at påvise disse to stoffer. Begge prøver skal være positive, før man har et fældende bevis. Hvis der findes krudtslam på en person, påvises det, at vedkommende har affyret et skud, eller stået i nærheden heraf. 

 1. Få udleveret prøverne fra de mistænktes hænder

 2. X

 3. X.

 4.  

Ved at se på resultaterne fra analysen af de mistænktes hænder, kan vi fastslå hvem der har affyret et våben

Hvad kan den væske vi fandt på gerningsstedet fortælle os?

 

Der er fundet en mistænkelig væske på gerningsstedet, kan denne hjælpe os med at finde gerningsmanden.

​​

 1. Tag en del af væsken fra gerningsstedet med i laboratoriet

 2. X

 3. X.

 4.  

Ved at undersøge hvilken væske der blev fundet på gerningsstedet og sammenligne det med de mistænktes vaner mv. kan vi evt. knytte dem til gerningsstedet.

Undersøgelser i biologi

Vi kigger på blod og hår fra gerningsstedet

Kan blodtyperne afsløre noget?

 

Der er fundet rester af blod på gerningsstedet, ligesom vi har indsamlet og analyseret blodet fra de mistænkte. Ved at sammenligne blodtyper, kan vi måske blive klogere på hvad der er sket.

 1. Indsaml blodprøverne fra gerningsstedet

 2. X

 3. X.

 4.  

Ved at undersøge hvilke(n) blodtype(r) der er fundet på gerningsstedet og sammenligne med de mistænkte kan vi evt. knytte dem til gerningsstedet, og gisne om hændelsesforløbet.

Kan de hår vi fandt på gerningsstedet fortælle os noget?

 

Der blev fundet forskellige hår på gerningsstedet, kan disse fortælle os noget om forbrydelsen?

 1. Tag de forskellige hår fra gerningsstedet med i laboratoriet

 2. X

 3. X.

 4.  

Ved at undersøge hvilken væske der blev fundet på gerningsstedet og sammenligne det med de mistænktes vaner mv. kan vi evt. knytte dem til gerningsstedet.

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium

www.fjerritslev-gym.dk

 • Instagram - sorte cirkel
 • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook