top of page
Søg
 • Peter Brun

Innovationsforløb 2020

Opdateret: 17. sep. 2020

Efter en møde d. 17/9 er underviserne i innovationsforløbet i 2020, klar med en opgaveformulering og en masse anden information om forløbet. Forløbet afvikles tirsdag d. 6/10 og onsdag d. 7/10, samt mandag d. 19/10 efter efterårsferien.


Opgaveformuleringen som vi alle arbejder med lyder således:
Hvordan laves en innovativ løsning til at afhjælpe ensomhed blandt danskere, under en eventuel ny nedlukning, som følge af corona?

I forbindelse med besvarelsen skal følgende forhold være imødekommet.


1. Der skal produceres et innovativt produkt

Et innovativt produkt kan fx en kampagne, pjece, reklamefilm, undervisningsforløb).

2. Der skal opstilles en problemformulering med underspørgsmål.

Jeres specifikke produkt og målgruppe skal fremgå af jeres problemformulering, eksempelvis: ”Hvordan kan vores livestreaming af brætspil, hjælpe brætspilsklubben på Fjerritslev Gymnasium, til at kunne spille sammen under en eventuel ny nedlukning som følge af corona?.  Herudover skal i lave 2-3 underspørgsmål på de taksonomiske niveauer, der hjælper jer med at besvare problemformuleringen.

3. Problemformuleringen skal besvares, og produktet skal præsenteres i en film af 5-7 minutters varighed. Filmen skal vises til et udvalgt publikum ved forløbets afslutning, og gruppen svarer på spørgsmål og får formativ feedback på deres produkt og deres proces.

En grov skitse for jeres præsentationsfilm kunne være:

 • En beskrivelse af det specifikke ensomhedsproblem, som følge af corona - gerne eksemplificeret. (Pain)

 • En præsentation af gruppens problemformulering, samt underspørgsmålene.

 • En grundig præsentation af produktet (inddrag teori om innovation)

 • En besvarelse af problemformuleringen og underspørgsmål.

 • En beskrivelse af processen der ledte frem til produktet

Forløbet indledes på første dagen med en række oplæg, samt idegenerering.

 • Introduktion til forløbet (PB)

 • Oplæg om ensomhed (Ekstern)

 • Psykologi - ensomhed (Du)

 • Samfundsfag - sociologi (JL)

 • Træningsfælleskaber (CK)

 • Innovation (MF)

Der kan læses mere om forløbet, og ses grupper mv. via følgende link: https://www.fagpaletten.com/innovation


Skulle der være spørgsmål, kan de stilles nedenfor eller ved at skrive til PB på Lectio.


Med venlig hilsen

PB

bottom of page