De store opgaver

For STX og HF på Fjerritslev Gymnasium

Hvorfor skal der skrives store opgaver?

Formålet med de store opgaver

I din tid på Fjerritslev Gymnasium vil du blive stillet overfor en række større skriftlige opgaver. Disse opgaver har til formål at opøve evnen til at arbejde selvstændigt med og videreformidle en given problemstilling, indenfor et eller flere fag. Ambitionen med den faglige fordybelse er at styrke din almene dannelse forberede dig til din videre færd i uddannelsessystemet.

Som det fremgår af figurer til højre, skrives der en stor opgave ved afslutningen af hvert skoleår på Fjerritslev Gymnasium. Imellem de forskellige opgaver skærpes forventningerne og de formelle krav. Dit kendskab til at skrive en store opgave opøves løbende g kulminerer med "gymnasieelevens svendestykke", SSO på HF og SRP på STX. Begge opgaver skrives i den sidste del af uddannelsen.

I progressionen frem imod de endelige opgaver, er der placeret forskellige aktiviteter. Disse er samlet i den overordnede progressionsplan for uddannelserne, som fremgår af forsiden på Fagpaletten.  

"Den større skriftlige opgave styrker elevernes faglige fordybelse gennem deres selvstændige arbejde med at udvælge, inddrage og anvende relevant fagligt materiale samt foretage en kritisk vurdering af det anvendte materiale på et fagligt grundlag, ligesom arbejdet med at bearbejde, sammenfatte, diskutere og formidle resultatet af undersøgelsen af den faglige problemstilling styrker studiekompetencen. Den større skriftlige opgave støtter almendannelsen gennem anvendelsen af kundskaber, viden og færdigheder opnået gennem arbejdet med uddannelsens fagrække i forhold til en konkret problemstilling."

Bekendtgørelsen for SSO, 2017

HF
HF afsluttet
STX
 1. år 
 2. år 
 3. år 
STX afsluttes

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium - 2019

www.fjerritslev-gym.dk

  • Instagram - sorte cirkel
  • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook