top of page
Store opgaver.jpg

_STORE OPGAVER_

_FOR ELEVER PÅ

FJERRITSLEV GYMNASIUM

STX afsluttes
 3g  
STX
 2g 
 1g 
HF
HF afsluttet
 1. HF 
 2. HF 

​I din tid på Fjerritslev Gymnasium vil du blive stillet overfor en række store skriftlige opgaver. Disse opgaver har til formål at træne dig i at arbejde selvstændigt med en given problemstilling, indenfor et eller flere fag. Imellem de forskellige opgaver skærpes forventningerne og de formelle krav.

Dit kendskab til at skrive en stor opgave opøves løbende og kulminerer med "gymnasieelevens svendestykke" - SSO på HF og SRP på STX. Begge opgaver skrives individuelt i den sidste del af uddannelsen.

bottom of page