De store opgaver

For STX og HF på Fjerritslev Gymnasium

I din tid på Fjerritslev Gymnasium vil du blive stillet overfor en række store skriftlige opgaver. Disse opgaver har til formål at opøve evnen til at arbejde selvstændigt med en given problemstilling, indenfor et eller flere fag.

Som det fremgår af figurer til højre, skrives der en stor opgave ved afslutningen af hvert skoleår på Fjerritslev Gymnasium. Imellem de forskellige opgaver skærpes forventningerne og de formelle krav.

 

Dit kendskab til at skrive en store opgave opøves løbende og kulminerer med "gymnasieelevens svendestykke". SSO på HF og SRP på STX. Begge opgaver skrives i den sidste del af uddannelsen.

HF
STX
 1. år 
HF afsluttet
 2. år 
 3. år 
STX afsluttes