top of page
Spændte fans

_SRP_

_ENGELSK_

_PÅ FJERRITSLEV GYMNASIUM_

Hvorfor skal jeg have engelsk?

Engelsk er modersmål for næsten 400 millioner mennesker og tales derudover af ca. 1-1,6 mia. mennesker og er dermed et af verdens største sprog. 

Engelsk på gymnasiale uddannelser er både et vidensfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Dvs. at der er fokus på at kunne tale engelsk, men også på den engelsktalende kultur forskellige steder i verden og på det engelske sprog som et fællessprog mellem forskellige kulturer. Engelsk er kommunikationssprog i mange internationale organisationer, og global kultur er ofte præget af engelsksprogede film, bøger og medier. Engelsk er derfor et vigtigt redskab i vores dagligdag såvel som i studielivet.

 

Gennem arbejdet med det engelske sprog opnår du som elev evnen til at kunne kommunikere på engelsk samt viden om kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande. 

Hvordan er eksamen i engelsk?

Eksamen på stx, hf og hhx har samme struktur:

Eksaminanden trækker et eksamensspørgsmål med en eller flere tekster, der tilhører et af de emner, der er gennemgået i undervisningen samt en kort instruktion i, hvad eksamensoplægget skal fokusere på.

Eksaminanden har herefter 1 times forberedelse.

Efter forberedelsen følger en halv times eksamen der inkluderer:

  • Et oplæg på ca. 8 minutter om de(n) trukne tekst(er) samt en perspektivering til det emne, man har trukket.

  • En efterfølgende dialog mellem eksaminand, eksaminator og eventuelt censor om eksamensspørgsmålet og emnet.

Hvordan analyserer man i engelsk?

1. Læs teksten (novellen/artiklen/etc.) igennem, understreg og slå svære ord op, osv., så du er sikker på at have forstået teksten.

 

2. Hvad er temaet?

Find ud af, hvad du mener, er tekstens vigtigste tema(er) og budskab.

 Eksempler på temaer:

Identitet

Sociale forhold

Kønsroller

Manglende kommunikation mellem mennesker

Samfundskritik

Forholdet mellem individ og samfund

Overfladiskhed

Egoisme

Det trivielle hverdagsliv

Betydningen af arv og miljø

3. Brug fagtermer i din analyse:

 

Brug de fagtermer, du har lært i undervisningen samt dine e-bøger, som du har adgang til. Husk at der er forskel på fiction (skønlitteratur) og non-fiction (fagprosa).

bottom of page