Flerfaglige forløb

Oversigt de puljeblokkene på Fjerritslev Gymnasium

Formål

Den første træning i evnen til at skrive store opgaver

Med gymnasiereformen fra 2016 blev en del af elevernes undervisningstid samlet i en timepulje til særlige faglige aktiviteter. Pulje-aktiviteterne har det til fælles at de ikke direkte kan henføres til de enkelte fag, men generelt skal understøtte elevernes læring på tværs af fagene. Timepuljen bruges på Fjerritslev Gymnasium til aktiviteter, der bredt set understøtter udviklingen af elevernes skrivekompetencer, og som indgår i skolens overordnede progressionsplan. Pulje-aktiviteterne kan have forskellige karakter;

 

Puljemoduler: Enkelt moduler der placeres som moduler, typisk med 14 dagens interval, i eleverne sædvanlige skema.

 

Puljeblokke: Samlede forløb der placeres som hele dage, hvor elevernes sædvanlige skema er ryddet.

 

Flerfagligt samarbejde: Aktiviteter med relation til undervisningen i fagene der indgår i det flerfaglige samarbejde – typisk studieretningsfagene.   

 

På denne sektions undersider, præsenteres de forskellige generelle puljeaktiviteter (bemærk forskellene for STX og HF).

STX
HF
HF er afsluttet
2. år på FG
3. år på FG
STX afsluttes

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium - 2019

www.fjerritslev-gym.dk

  • Instagram - sorte cirkel
  • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook