Flerfaglige forløb

Oversigt de flerfaglige forløb på Fjerritslev Gymnasium

Aktuelle problemstillinger holder sig sjældent indenfor en enkelt fag. Viden og metoder fra forskellige fag er ofte nødvendigt for i arbejdet med komplekse problemstillinger.

 

Evnen til at arbejde på tværs af fagene og opstille problemformuleringer, trænes på Fjerritslev Gymnasium i de flerfaglige forløb. Der arbejdes specifikt med evnen til at opstille en problemformulering, forholde sig til videnskabsteori og arbejde innovativt.

De flerfaglige forløb er en del af progressionen frem imod det endelige studieretningsprojekt (SRP), og indgår i den overordnede progressionsplan for STX.

Fagligt samspil og træning af elevernes skriftlige kompetencer prioriteres ved at styrke studieretningsprojektet. Der skal løbende i gymnasietiden indgå flerfaglige forløb, som forbereder eleverne til arbejdet med studieretningsprojektet. Som en del af disse forløb skal der indgå arbejde med basal videnskabsteori og faglig metode i et omfang på minimum 20 timer. I de flerfaglige forløb forud for studieretningsprojektet skal eleverne bl.a. arbejde med udarbejdelse af en problemformulering, som kan danne grundlag for en opgaveformulering, samt besvarelse af en opgaveformulering. Forløbene omfatter endvidere arbejde med almene og videnskabsrelaterede problemstillinger, som overskrider det enkelte fag. Som en del af de flerfaglige forløb skal indgå arbejde med komplekse problemstillinger i samspil mellem fag, udvikling og vurdering af innovative løsningsforslag samt skriftlige produkter og mundtlig fremlæggelse, som peger frem mod studieretningsprojektet. Alle elevens fag kan inddrages i de flerfaglige forløb, og skolens leder sikrer variation i de indgående fag. Skolen udarbejder en plan for progressionen i de flerfaglige forløb, herunder elevernes arbejde med komplekse flerfaglige problemstillinger, progression for skriftlige og mundtlige kompetencer samt inddragelse af basal videnskabsteori.

Bekendtgørelsen for SRP, 2017

STX
 1. år 
 2. år 
 3. år 
STX afsluttes