PP2 - Mit fremtidige job

Det andet projekt- og praktikforløb på HF-udannelsen

Oversigt

Klik på spørgsmålene for at læse mere

Forløbsoversigt

Onsdag 15/1

1. modul: Introduktion + besøg af Adham (AJ + HC)

2. modul: Øvelse: Hvad vil jeg efter HF? (AJ + HC)

3. modul: Præsentation af opgaven (HC)

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven (HC)

Torsdag 16/1

1. modul: Besøg udefra (LM)

2. modul: Besøg udefra (LM)

3. modul: Tid til at arbejde med opgaven (AJ)

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven (AJ)

Fredag 17/1

1. modul: Tid til at arbejde med opgaven (HC)

2. modul: Tid til at arbejde med opgaven (HC)

3. modul: Aflevering af opgave (HC)

4. modul: Orientering om valgfag (AK)

Hvorfor skal jeg have PP2?

Formålet med PP2-forløbet

 

Årsagen til at vi laver projekt- og praktikforløb er at klæde jer på til tiden efter i har afsluttet jeres HF-uddannelse. I dette andet projekt- og praktik forløb arbejder vi med hvordan i ser jer selv på arbejdsmarkedet. I skal høre om hvad andre har brugt deres uddannelse til, og tænker over hvad I vil arbejde med?

Mest for undervisere:

Projekt- og praktik forløb 2 - PP2, er første del af den række af projekt- og praktik forløb, der har til formål at ruste til at vælge karrierevej efter endt uddannelse. Der skal arbejdes med konkrete og virkelighedsnære problemstillinger gennem en kombination af praktisk "feltarbejde" og faglig undervisning. I følge vejledningen til bekendtgørelsen for HF skal der "gennemføres et projekt- og praktikforløb i tilknytning til mindst ét fag eller én faggruppe i både 1. og 2. semester."

 
Hvad skal jeg lave i PP2?

Opgaveformulering og evaluering

I det første PP-forløb indgår fagene dansk og engelsk. Eleverne skal individuelt, besvare følgende spørgsmål.

  1. Hvad kunne du tænke dig at arbejde med når du har afsluttet dine uddannelser?

  2. Hvad motiverer en person der arbejder med det du gerne vil?

  3. Hvilke fordele og ulemper er der forbundet med jobbet?

  4. Hvad skal man kunne for være god til det du gerne vil arbejde med?

  5. Hvilken uddannelsesmæssig baggrund skal man have for at arbejde med det du gerne vil?

  6. Hvordan kan min HF-uddannelse forbedre mine muligheder for at begå mig i det job jeg gerne vil have?

  7. Hvilket fokus i mit videre HF-forløb giver projektet anledning til at lægge?

Besvarelsen af problemstillingerne skal ske i form af et essay. Opgaven skal løbende produceres og afleveres til sidst. Alle elever skal nå frem til en afklaring på hvad de ønsker at fokusere i retningen af efter endt HF-uddannelse.

 

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium - 2019

www.fjerritslev-gym.dk

  • Instagram - sorte cirkel
  • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook