Mit fremtidige job  (PP2)

Det andet projekt- og praktikforløb på HF-uddannelsen

Hurtigt svar:

Klik på spørgsmålene

Hvornår skal jeg have forløbet?
Mandag - 10/1

1. modul: Introduktion til forløbet (HC og PB)

2.modul: Introduktion til opgaven (MR og AJ)

3.modul: Tid til at arbejde med opgaven

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven

Tirsdag - 11/1

1. modul: Besøg af tidligere elever

2.modul: Besøg af tidligere elever

3.modul: Orientering om fagpakker?

4. modul: Smag på fagpakken

Onsdag - 12/1

1. modul: Tid til at arbejde med opgaven

2.modul: Tid til at arbejde med opgaven

3.modul: Præsentation ("Jobsamtaler")

4. modul: Præsentation ("Jobsamtaler")

 
Hvorfor skal jeg have forløbet?

Formålet med det andet projekt-og praktikforløb er at overveje hvad hvilket job man kunne forestille sig at have efter endt uddannelse.

 

Vi får besøg af en række tidligere elever der fortæller om deres vej fra HF på FG, til uddannelse og job.

 

Herudover får vi besøg af repræsentanter fra nogle videregående uddannelser, samt studievalg. Til sidst i forløbet skal alle elever vælge fagpakke.

65893520_2267925483273566_36656860351629
 
Hvilken opgave skal løses?

I det projekt- og praktikforløb indgår faget Dansk. Nedenstående problemformulering, samt underspørgsmål, skal besvares.

Lav en motiveret ansøgning med dertilhørende CV,

til  uddannelse eller job?

 

  1. Hvad kunne du tænke dig at arbejde med, og hvad motiver dig herfor?

  2. Beskriv dagligdagen i det job, du sigter efter, og beskriv, hvordan en typisk arbejdsdag kan forløbe, hvilke opgaver der hører med, og hvordan jobbet rent praktisk er tilrettelagt, også angående arbejdstider, arbejdspres, fysisk beliggenhed, kollegialt samvær mm.

  3. Hvilke uddannelsesmæssig baggrund og personlighed skal man have for at arbejde med det du gerne vil?

  4. Hvordan kan min HF-uddannelse forbedre mine mulighederne for at begå mig i det job jeg gerne vil have?

Læs hvilke formelle krav der er til besvarelsen nedenfor.

LINKS:
job1.jpg
 
Hvordan besvares opgaven?

Opgaveformuleringen ovenfor skal

 

- besvares i en PowerPoint-præsentation, som skal bruges til fremlæggelse for klassen og underviserne. Er der tilfælde med elever, som sigter efter nøjagtig samme type job, er det tilladt at udarbejde og fremlægge sammen. Dog maksimalt tre personer sammen.

- besvares i en skriftlig opgave på der afleveres og bedømmes som skriftligt arbejde i dansk. På baggrund af opgaven taler eleven med teamlærerne om fremtidsplanerne. 

FILER:
clipart4504065.png