Projekt- og praktik 2 - Mit job

Det andet projekt- og praktikforløb på HF-uddannelsen

Udklip.JPG

Figur 1: "Hvad vil du være når du bliver stor?". Foto: Uddannelsesguiden

Hvornår skal jeg have forløbet?

 

Mandag - 11/1
1. Modul: Introduktion til forløbet
2. Modul: Jobkompasset
3. Modul: Præsentation af opgaven
4. Modul: Tid til at arbejde med opgaven
Tirsdag - 12/1
1. Modul: "Besøg" af tidligere elever
2. Modul: "Besøg" af studievalg
3. Modul: Tid til at arbejde med opgaven
4. Modul: Tid til at arbejde med opgaven

Onsdag - 13/1
1. Modul: Krav til præsentationen
2. Modul: Gruppevise præsentationer
3. Modul: Gruppevise præsentationer
4. Modul: Orientering om valgfag
Hvorfor skal jeg have PP2?

Formålet med PP2-forløbet

 

"Hvad vil du være når du bliver stor?"

Formålet med projekt- og praktikforløb er at klæde eleverne på til tiden efter endt HF-uddannelse. I dette andet projekt- og praktik forløb arbejder vi med hvor og hvordan i ser jer selv på arbejdsmarkedet.

 

I skal høre om hvad andre har brugt deres uddannelse til, og tænker over hvordan i kan bruge jeres uddannelse til at finde tilrette på arbejdsmarkedet.

Forud for forløbet kan det være en idé at overveje hvilket job man kunne forestille sig at have. Brug følgende link JOBKOMPASSET - https://www.ug.dk/vaerktoej/jobkompasset/

65893520_2267925483273566_36656860351629

Figur 2: I PP2 forløbet får vi besøg af HF-studenter fra Fjerritslev Gymnasium, der fortæller om deres vej efter tiden på FG. Foto: Fjerritslev Gymnasium

Hvad skal jeg lave i PP2?

Opgaveformulering og evaluering

 

Formålet med forløbet er man som HF-elev tænker over hvordan man vil bruge sin uddannelse fremadrettet.

Tankerne skal præsenteres i en PowerPoint-præsentation, som skal bruges til fremlæggelse over for klassen.

Er der tilfælde med elever, som sigter efter nøjagtig samme type job, er det tilladt at udarbejde og fremlægge sammen. Dog maksimalt tre personer sammen.

Din/jeres PowerPoint-præsentation skal således indeholde følgende overskrifter – og i øvrigt krydres med velegnet billedmateriale bredt ud over alle slides:

 

  1. Hvad kunne du tænke dig at arbejde med, når du har afsluttet dine uddannelser?

  2. Anvend billedmateriale til at beskrive dagligdagen i det job, du sigter efter, og beskriv, hvordan en typisk arbejdsdag kan forløbe, hvilke opgaver der hører med, og hvordan jobbet rent praktisk er tilrettelagt, også angående arbejdstider, arbejdspres, fysisk beliggenhed, kollegialt samvær mm.

  3. Hvad motiverer en person, der arbejder med det, du gerne vil?

  4. Hvilke fordele og ulemper er der forbundet med jobbet?

  5. Hvad skal man kunne for at være god til det, du gerne vil arbejde med?

  6. Hvilken uddannelsesmæssig baggrund skal man have for at arbejde med det, du gerne vil?

  7. Hvordan kan min HF-uddannelse forbedre mine muligheder for at begå mig i det job, jeg gerne vil have?

  8. Hvilket fokus i mit videre HF-forløb giver projektet anledning til at lægge?

 

Du/I skal med din/jeres PowerPoint-præsentation kunne udfylde 15 minutters fremlæggelse inkl. efterfølgende spørgerunde.

job1.jpg