Puljeaktiviteter

Oversigt over puljeaktiviteter på Fjerritslev Gymnasium

Som elev på Fjerritslev Gymnasium har man ud over den almindelige undervisning, 130 timer på STX og 80 timer på HF, der er afsat til puljeaktivteter.

Nogle af puljeaktiviteter er obligatoriske forløb, der har til formål at understøtte elevernes faglige progression på uddannelsen. Der fokuseres på at få eleverne godt fra start med matematik og studieteknik. I

 

forbindelse med de store opgaver afholdes puljeaktiviteter med relation til fokuspunkterne her.

 

DHO/HO: Litteratursøgning, kildehenvisninger og genrekendskab.

SRO/SSO: Taksonomi, indledning, resume og konklusion

SRP: Mundtlig fremlæggelse af SRP.

 

Den resterende del af den individuelle timepulje på STX og HF, benyttes til understøttende undervisning i fagene. Aktiviteterne er primært rettet imod skriftlighed, hvor eleven har brug for en særlig indsats, eller har et særligt talent som kan udfordres yderligere. 

 

Puljen til understøttende undervisning fordeles primært mellem fagene dansk og matematik, samt studieretningsfagene. Underviserne planlægger indsatsen i forhold klasserne og eleverne, eksempelvis ved niveaudeling på tværs af klasser og årgange, samt forskelligartede materialer.

 

"Den individuelle timepulje er undervisningstid og omfatter den tid, som institutionens leder skal fordele til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer for at nå faglige mål i bestemte fag eller mere overordnede mål for uddannelsen, herunder specielt skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer, jf. lovens § 29, stk. 3. Den individuelle timepulje skal først og fremmest anvendes til skriftlig træning af eleverne, herunder skriftlig træning i de enkelte fag, men vil også mere generelt kunne anvendes til intensive kurser i bestemte fag, faglige praktikophold og særlige talentaktiviteter."

 

Vejledning til undervisningstid, fordybelsestid og individuel time pulje, 2017

HF
STX
 1. år 
 2. år 
 3. år 
HF afsluttet
STX afsluttes

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium - 2019

www.fjerritslev-gym.dk

  • Instagram - sorte cirkel
  • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook