top of page
20840919_1436552413077548_733177966107311490_n.jpg

_PULJETIMER_

_FOR ELEVER PÅ

FJERRITSLEV GYMNASIUM

STX
STX afsluttes
HF
HF afsluttes

Udover den almindelige undervisning er der på Fjerritslev Gymnasium afsat 130 timer på STX og 80 timer på HF, til puljeaktiviteter.

Alle aktiviteter har til formål at understøtte elevernes individuelle faglige progression igennem deres uddannelse. Der er nogle fælles aktiviteter, som ses ovenfor.

 

Den resterende del af den individuelle timepulje på STX og HF, benyttes til understøttende undervisning i fagene. Aktiviteterne er primært rettet imod skriftlighed, hvor eleven har brug for en særlig indsats, eller har et særligt talent som kan udfordres yderligere. 

Puljen til understøttende undervisning fordeles primært mellem fagene dansk og matematik, samt studieretningsfagene. Underviserne planlægger indsatsen i forhold klasserne og eleverne.

bottom of page