Godt i gang på FG

Puljemoduler med fokus på at komme godt i gang på FG

Oversigt

Klik på spørgsmålene for at læse mere

Nye elever på FG klar til at komme godt i gang

Hvorfor skal jeg have forløbet?

Formålet med empiriforløbet

Når du starter på gymnasiet introduceres du for en hel masse nye ting. Du skal lære en masse nye mennesker at kende, ligesom du skal vende dig til en ny hverdag. I den proces kan de være svært at få overblik over fx at få installeret et tekstbehandlingsprogram, få startet op med et godt notatsystem osv.

 

For at sikre at alle har optimale forudsætninger for at gå i gang med arbejdet på gymnasiet, afholdes følgende introducerende moduler.

 
Hvilke programmer skal jeg have installeret?

Programmerne installeres i et puljemodul

Det er vigtigt at alle elever har de fornødne værktøjer til at følge undervisningen, og lave deres aflevering mv. Derfor får vi i puljemodulerne installeret en række programmer og værktøjer.

 

Fjerritslev Gymnasium har til alle elever købt adgang til Microsoft Office, og de dertilhørende programmer som fx Word, Excel, PowerPoint, OneNote mv.

​​​Seneste version af Office-pakken kan bruges online, eller downloades her: login.microsoftonline.com

 

Du får adgang med dit uni-login efterfulgt af

@fjerritslev-gym.dk
 (fx elev3452@fjerritslev-gym.dk).

Passwordet er det sædvanlige uni-login-password.

På forsiden kan programmerne bruges online eller downloades.

Se evt. videoguiden til højre.

Guide til installation af Microsoft Office

 
Hvad er FrontRead og hvad skal jeg bruge det til?

Alle elever følger et forløb i online-programmet FrontRead

FrontRead er et program med øvelser der forbedrer din læsehastighed og tekstforståelse. Du bliver en bedre faglig og skønlitterær læser, uanset om du læser digitalt eller analogt.

FrontRead er en kombination af fysisk øjentræning, træning af hjernens mønstergenkendelse, nedsættelse af regressioner og en bevidstgørelse af læseprocessen, der til sammen effektiviserer den daglige læsning

​​​For at komme i gang med FrontRead, skal du besøge

www.frontread.dk, og vælge "Mit FrontRead" i øverste højre hjørne.

 

Log ind med UNI-LOGIN og dertilhørende adgangskode. Log på med det hold-id du har fået af din underviser eller kan se på afleveringerne i Lectio.

 

Se introfilmen og lav start testen. Træn herefter øvelserne, og lav mellem-testene indtil du er igennem. Der arbejdes løbende i programmet indtil, man har gennemført.

Introduktion til FrontRead

Hvordan skal jeg tage notater?

Alle elever skal tage notater på Fjerritslev Gymnasium - metoden er valgfri

 

Notater er et værktøj, som alle elever skal benytte sig af. Når man som elev tager gode notater skærper det opmærksomheden i undervisningen, ligesom det sparer kræfter, når man skal forberede sig til eksamen.

 

Der er mange forskellige måder at tage noter på. Det er vigtigt at finde den metode der passer bedst til dig. Dette gøres ved at vi diskuterer fordele og ulemper ved forskellige metoder, og introducerer programmet OneNote, som skolen har tegnet abonnement på.

Ligegyldig hvilken form for notatteknik du vælger, er det centrale, at du får skabt struktur på materialet, også gerne ved brug af forskellige symboler, farver, tegninger m.m.

 

Notér kun det, du forstår, og brug egne ord, så du får bearbejdet det faglige stof. En vis form for efterbehandling af notaterne kan være hensigtsmæssig også for den videre brug af notaterne.

Kun de noter, du selv har lavet, er brugbare noter.

Introduktion til brug af OneNote

Hvordan skal mit skriftlige arbejde se ud?

De generelle krav til det skriftlige arbejde

 
Sidehoved og sidefod

Når du skriver en opgave er det vigtigt at kan man se at det er dig der har udarbejdet den, ligesom det er fordelagtigt at angive i hvilken forbindelse opgaven er udarbejdet. Herudover kan informationer om dato og uddannelsesinstitution være relevante. Informationer som disse angives normalt i dokumentets sidehoved.

 

I sidefoden angives man typisk sidetal og antallet af side i formatet "Side X af Y". For at få lov at aflevere sin opgave til en skriftlig studentereksamen skal disse formalia være i orden, hvorfor det er vigtigt at have kendskab til hvordan man gør.

Eksempel på sidehoved og sidefod i SRP

Disposition og evt. indholdsfortegnelse

Når en opgave påbegyndes er det næsten altid fordelagtigt at lave en oversigt over opbygningen, en såkaldt disposition. Dette gøres ved at skrive og markere de afsnit, som skal være i opgaven

  1. Skriv opgavens over-overskrifter og under-overskrifter ind i dit dokument
  2. Herefter markerer man dem i typografien, som overskrifter på niveau 1 (over-overskrifter) eller 2 (under-overskrifter)

  3. Herefter skriver du relevant brødtekst under hvert afsnit.

  4. Hvis din underviser eller opgaveformuleringen stiller krav om det (typisk i længere opgaver) kan du indsætte en indholdsfortegnelse.

  5. Hvis du har markeret overskrifterne i typografien, kan du under "referencer" vælge indsæt indholdsfortegnelse. Denne kan løbende opdateres nemt og simpelt

Typografierne kan findes øverst til højre under fanen "Hjem"

Indholdsfortegnelsen kan indsættes under fanen "Referencer"

Figurer og figurtekst

Figurer, skemaer og tabeller kan bruges i opgaver, når du gerne vil understøtte og supplere din tekst. Der er dog et par regler som skal følges.

  • Du kan ikke bruge figurer, skemaer og tabeller som pynt. De skal have en funktion i din opgave, og selvstændig information give til din tekst og understøtte den.

  •  Figurer skal altid forsynes med et nummer, og en dertilhørende figurtekst. Teksten skal være med mindre skriftstørrelse end brødteksten. fx "Figur 4: Danmarks BNP fra 1934 til 2009 (Henvisning)"

  • Figurer skal forklares og kommenteres i brødteksten. Du skal altså bruge dem aktivt, så de ikke står alene. Det er ligeldes vigtigt at figurerne placeres på den side, hvor de omtales i brødteksten.

 

Indlæring af stoffet sker ofte på tre forskellige måder: undervisning, gruppearbejde og selvstudium. De er repræsenteret i nedenstående figur.

Figur 1: Indlæring af fagligt stof (Brun, 2015)

Som figur 1 viser er der overlap mellem de tre felter. Dette understøtter det tidligere præsenterede argument om at...

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium - 2019

www.fjerritslev-gym.dk

  • Instagram - sorte cirkel
  • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook