Innovation (FF3)

Det sidste flerfaglige forløb med fokus på at arbejde innovativt

Hvornår skal jeg have forløbet?
Torsdag - 14/10

1. modul: Introduktion

2.modul: Idegenerering

3.modul: Løvens Hule

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven

Fredag - 15/10

1. modul: Tid til at arbejde med opgaven

2.modul: Tid til at arbejde med opgaven

3.modul: Præsentation af status

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven

Mandag - 25/10

1. modul: Tid til at arbejde med opgaven

2.modul: Tid til at arbejde med opgaven

3.modul: Præsentation af status

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven

Tirsdag - 26/10

1. modul: Busserne kører til Aalborg

2.modul: Præsentationer for NT (10 min)

3.modul: Præsentationer for NT (10 min)

4. modul: Busserne kører til FG

Hvorfor skal jeg have forløbet?
 

I forbindelse studieretningsprojektet (SRP) er der muligt at udarbejde dette med et innovativt fokus, hvor der udarbejdes og præsenteres innovative løsningsforslag til en given problemstilling.

 

Derfor afvikles dette flerfaglige forløb, hvor eleverne introduceres til hvordan innovative ideer udvikles og hvordan de kan implementeres i virkeligheden.

"Studieretningsprojektet kan omfatte arbejde med innovation og udarbejdelse af innovative løsningsforslag."

Bekendtgørelsen for SRP

Knap_UndersoegelseProdukt.png
Hvilken opgave skal løses?
 

Den eksterne samarbejdspartner i innovationsforløbet 2021 er Nordjyllands Trafikselskab (NT)

Nordjyllands Trafikselskab har følgende udfordring, som de gerne vil have hjælp til:

Hvordan får vi flere med bus og flextrafik, og hvordan understøttes grøn mobilitet som samkørsel, cykel, mv.?

NT.JPG
Hvordan besvares opgaven?
 

1. Alle grupper skal producere et innovativt produkt

 • Et innovativt produkt kan være mange forskellige ting, fx en kampagne, pjece, reklamefilm, undervisningsforløb).

2. Der skal opstilles en specifik problemformulering

 • Jeres specifikke produkt og målgruppe skal fremgå af jeres problemformulering, eksempelvis: ”Hvordan kan et nyt billetsystem på rute 563 forbedre kundetilfredsheden?"

3. I skal præsentere jeres besvarelse og produkt for NT

 • Alle grupper skal præsentere deres besvarelse af deres specifikke problemformulering, samt deres produkt for NT. Der er afsat 10 minutter pr. gruppe til præsentation. En struktur for fremlæggelsen kunne se således ud:

 1. Præsentation af en udfordring

 2. Præsentation af gruppens problemformulering

 3. Præsentation/fremvisning af produktet

 4. Evt. overvejelser om processen der ledte frem til produktet

 5. Besvarelse af problemformuleringen

præsentation
dsa.JPG
 
Hvad er innovation?

Innovation er udviklingen af en ny idé og dens realisering i praksis. Der kan fx være tale om nye produkters introduktion på markedet, indførelse af nye tekniske løsninger, rutiner og fremgangsmåder i såvel private som offentlige organisationer, nye samværsformer eller indarbejdelse af nye skikke og adfærdsregler i samfundet. Det centrale ved en innovation er, at den som ny idé får en faktisk anvendelse.

Eksempler på innovation:

 • Finde løsning på sociale problemer, i et såkaldt ghetto område (undersøgelse - løsning)

 • Gøre det muligt for bilister at lave deres egne reservedele til deres bil ved nedbrud ude på vejen (udvikling - løsning)

 • Hvordan kan unges forbrug af cigaretter reduceres? (vurdering - løsning)

creativity-solutions-inspiration-innovat

Figur 2: Et godt eksempel på en innovativ tilgang.

Fra kortfilmen "Piper" Disney PIXAR, 2019

Hvem er jeg i gruppe med?