Innovation (FF3)

Det sidste flerfaglige forløb med fokus på at arbejde innovativt

creativity-solutions-inspiration-innovat

Figur 1: En vigtig evne i fremtiden er at være innovativ. Hvordan er man det, og hvad dækker begrebet over?

Hvornår skal jeg have forløbet?
Tirsdag - 6/10

1. modul: Introduktion

2.modul: Idegenerering

3.modul: Tid til at arbejde med opgaven

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven

Onsdag - 7/10

1. modul: Krav til produkt og præsentation

2.modul: Tid til at arbejde med opgaven

3.modul: Tid til at arbejde med opgaven

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven

Mandag - 19/10

1. modul: Status og spørgsmål

2.modul: Tid til at arbejde med opgaven

​​3. - 4. modul: Præsentation af opgaver

Hvad skal jeg bruge forløbet til?

Formålet med forløbet

En lille film om innovation

I forbindelse studieretningsprojektet (SRP) er der muligt at udarbejde dette med et innovativt fokus, hvor der udarbejdes og præsenteres innovative løsningsforslag til en given problemstilling.

 

Derfor afvikles dette flerfaglige forløb, hvor eleverne introduceres til hvordan innovative ideer udvikles og hvordan de kan implementeres i virkeligheden.

"Studieretningsprojektet kan omfatte arbejde med innovation

og udarbejdelse af innovative løsningsforslag."

Bekendtgørelsen for SRP

Figur 2: Et godt eksempel på en innovativ tilgang.

Fra kortfilmen "Piper" Disney PIXAR, 2019

Hvilken opgave skal jeg løse?

Opgaveformulering og krav til besvarelsen

Årets opgaveformulering i innovationsforløbet er:
 
Hvordan laves en innovativ løsning til at afhjælpe ensomhed blandt danskere, under en eventuel ny nedlukning, som følge af corona?
1. Der skal produceres et innovativt produkt

Et innovativt produkt kan fx en kampagne, pjece, reklamefilm, undervisningsforløb).

 
2. Der skal opstilles en problemformulering med underspørgsmål.

Jeres specifikke produkt og målgruppe skal fremgå af jeres problemformulering, eksempelvis: ”Hvordan kan vores livestreaming af brætspil, hjælpe brætspilsklubben på Fjerritslev Gymnasium, til at kunne spille sammen under en eventuel ny nedlukning som følge af corona?.  Herudover skal i lave 2-3 underspørgsmål på de taksonomiske niveauer, der hjælper jer med at besvare problemformuleringen.

3. Problemformuleringen skal besvares, og produktet skal præsenteres i en film af 5-7 minutters varighed. Filmen skal vises til et udvalgt publikum ved forløbets afslutning, og gruppen svarer på spørgsmål og får formativ feedback på deres produkt og deres proces.

En grov skitse for jeres præsentationsfilm kunne være:

  • En beskrivelse af det specifikke ensomhedsproblem, som følge af corona - gerne eksemplificeret. (Pain)

  • En præsentation af gruppens problemformulering, samt underspørgsmålene.

  • En grundig præsentation af produktet (inddrag teori om innovation)

  • En besvarelse af problemformuleringen og underspørgsmål.

  • En beskrivelse af processen der ledte frem til produktet

 
 
 
Hvad er innovation?

Innovation er udviklingen af en ny idé og dens realisering i praksis. Der kan fx være tale om nye produkters introduktion på markedet, indførelse af nye tekniske løsninger, rutiner og fremgangsmåder i såvel private som offentlige organisationer, nye samværsformer eller indarbejdelse af nye skikke og adfærdsregler i samfundet. Det centrale ved en innovation er, at den som ny idé får en faktisk anvendelse.

Eksempler på innovation:

  • Finde løsning på sociale problemer, i et såkaldt ghetto område (undersøgelse - løsning)

  • Gøre det muligt for bilister at lave deres egne reservedele til deres bil ved nedbrud ude på vejen (udvikling - løsning)

  • Hvordan kan unges forbrug af cigaretter reduceres? (vurdering - løsning)

Hvem skal jeg arbejde sammen med?

Grupperne er sammensat tilfældigt på tværs af klasser