top of page
INNOVATION
(3. flerfaglige forløb)
For alle 3.G. STX-elever
KØREPLAN - 2022
​13. oktober:
Opstart

 

1. modul: Introduktion

 • Information om forløbet

 • Jammerbugt kommune præsenterer deres PAIN.

2. modul: Idegenerering

 • Lærerstyret idegenering

 • Gruppearbejde med ideerne med vejledere og repræsentanter fra kommunen.

 

3. modul: Løvens Hule

 • Grupperne præsenterer deres ide til et innovativt produkt for vejledere og repræsentanter fra kommunen.

4. modul: Gruppearbejde

 • Grupperne arbejder med deres ide til et innovativt produkt.

​14. oktober:
Gruppearbejde

1.-2. modul: Gruppearbejde

 • Grupperne arbejder med deres innovative produkt.

3. modul: Statusseminar

 • Grupperne præsenterer deres ideer for deres klasser + en vejleder og modtager feedback.

4. modul: Gruppearbejde

 • Grupperne arbejder med deres innovative produkt.

​24. oktober:
Gruppearbejde

1. modul: Gruppearbejde

 • Grupperne arbejder med deres innovative produkt.

2. modul: "Pitch din ide"

 • Oplæg fra AAU Innovation om hvordan man pitcher sin ide på en god måde.

3-4. modul: Gruppearbejde

 • Forberedelse af præsenation

25. oktober:
Præsentationer for Jammerbugt kommune

 

2. - 3. modul: Grupperne på besøg hos Jammerbugt kommune og præsenterer deres innovative produkt for repræsentanter fra kommunen.

"Hvorfor skal jeg have forløbet?"

Forløbet har til formål at træne din evne til at bruge din kreativitet og faglighed til at løse virkelige problemer - i den virkelige verden. Dine tanker skal præsenteres for eksterne aktører, som giver dig feedback herpå.

 

Formidlings- og innovative kompetencer er efterspurgte på arbejdsmarkedet og er en central del af din almene dannelse.

 

Når du skal skrive dit studieretningsprojekt (SRP), vil det være muligt at udarbejde dette med et innovativt fokus, og i samarbejde med konkrete eksterne aktører. Her skal der, som i forløbet, udarbejdes og præsenteres innovative løsningsforslag til en given problemstilling. Elever der vælger denne tilgang får ofte en god proces og et godt resultat.

Knap_UndersoegelseProdukt.png
Hvilken opgave skal løses?
"Hvilken opgave skal løses?"

Den eksterne samarbejdspartner i dette års innovationsforløb er Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt Kommune har følgende udfordring, som de gerne vil have hjælp til:

Hvordan kan Jammerbugt kommune blive et endnu mere attraktivt sted at bosætte sig?

index.png
Hvordan besvares opgaven?
"Hvordan skal opgaven løses?"

1. Alle grupper skal producere et innovativt produkt

Et innovativt produkt kan være mange forskellige ting, fx en kampagne, pjece, reklamefilm, undervisningsforløb).

2. Der skal opstilles en specifik problemformulering

Jeres specifikke produkt og målgruppe skal fremgå af jeres problemformulering, eksempelvis:

 

”Hvordan kan konceptet "Velkommen til Jammerbugt" medvirke til at tiltrække flere børnefamilier til den vestlige del af Jammerbugt kommune?"

3. Besvarelsen og produktet skal præsenteres

Alle grupper skal præsentere deres besvarelse af deres specifikke problemformulering, samt deres produkt for Jammerbugt Kommune.

Dette skal ske i form af en PechaKucha præsentation.

"Hvad er innovation?"

Innovation er udviklingen af en ny idé og dens realisering i praksis. Der kan fx være tale om nye produkters introduktion på markedet, indførelse af nye tekniske løsninger, rutiner og fremgangsmåder i såvel private som offentlige organisationer, nye samværsformer eller indarbejdelse af nye skikke og adfærdsregler i samfundet.

 

Det centrale ved en innovation er, at den som ny idé får en faktisk anvendelse.

Eksempler på innovation:

 • Finde løsning på sociale problemer, i et såkaldt ghetto område (undersøgelse - løsning)

 • Gøre det muligt for bilister at lave deres egne reservedele til deres bil ved nedbrud ude på vejen (udvikling - løsning)

 • Hvordan kan unges forbrug af cigaretter reduceres? (vurdering - løsning)

"Hvem er jeg i gruppe med?"
bottom of page