Videnskabsteori (FF2)

Det andet flerfaglige forløb med fokus på metoder og videnskabsteori

Figur 1: Hvad er meningen med livet? Foto fra artiklen "Hvad er meningen med livet?" af Niels Ebdrup på videnskab.dk.

https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-meningen-med-livet

Hvornår skal jeg have forløbet?
Mandag - 15/3

1. modul: Introduktion (PB)

2.modul: Tid til at arbejde med opgaven

3.modul: Humaniora (MS og MM)

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven

Tirsdag - 16/3

1. modul: Naturvidenskab (PB)

2.modul: Tid til at arbejde med opgaven

3.modul: Samfundsvidenskab (RF)

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven

Onsdag - 17/3

1. modul: Gode råd og spørgsmål

2.modul: Tid til at arbejde med opgaven

3.modul: Tid til at arbejde med opgaven

4. modul: Opgaven afleveres printet kl. 15:00

Fredag - 19/3

1. - 3. modul: 30 min. mundtlig fremlæggelse

4. modul: Lærerne evaluerer forløbet

I forbindelse studieretningsopgaven (SRO) og studieretningsprojektet (SRP) skal der inddrages basal videnskabsteori. Refleksioner over tilgang og metoder er en helt centralt del af at udarbejde en opgave.

 

I bedømmelsen af det afsluttende Studieretningsprojekt (SRP) i 3g, er et af de faglige mål at man som elev skal kunne;

 

”gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling”.

 

For at klæde eleverne på til dette gennemføres dette forløb. Formålet er at introducere opgavepentagonen, og give et indblik i de forskellige fakulteters fælles- og særegne træk. Ambitionen er at give en praksisorienteret en introduktion til metoder og basal videnskabsteori.

 
Hvad skal jeg bruge forløbet til?

Formålet med forløbet

Figur 2: Opgavepentagonen. Fra: Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen (2011) "Den gode opgave".

Opgavepentagonen
 
Eleverne skal i grupper udarbejde en opgave, på baggrund af underviserne oplæg og øvelser, samt relevant litteratur.
 
Eleverne skal med egne ord forklare en række metodiske og vidensteoretiske begreber, samt reflektere over hvordan disse relaterer sig til studieretningsfagene. Slutteligt skal der udarbejdes og præsenteres et konkret undersøgelsesdesign på baggrund af opgavepentagonen.
Opgaveformulering:
Hvilke overordnede videnskabsteoretiske retninger og metoder findes der,
og hvordan benyttes disse i en konkret undersøgelse?
1. Redegør for de overordnede videnskabsteoretiske retninger, og giv eksempler på tilhørende metoder
2. Udarbejd et undersøgelsesdesign for en konkret undersøgelse i et studieretningsfag, på baggrund af opgavepentagonen.

 

Spørgsmålene skal besvares i et skriftligt produkt med et omfang på 5-10 sider. Der skal laves en overskuelig inddeling i afsnit, med en tydelig rød tråd, og med en indholdsfortegnelse og en litteraturliste. Der skal være en afsluttende konklusion hvor det overordnede spørgsmål besvares.

Opgaven skal afleveres i to printede eksemplarer på kontoret.

 

Der forberedes et fængende oplæg af 5-10 minutters varighed, som kan præsenteres til den mundtlige fremlæggelse. Fremlæggelsen varer 30 minutter samlet, og grupperne skal møde ind 15 minutter før de er sat til prøve på Lectio.

Det er vigtigt at I løbende taler sammen om besvarelsen, således at den bliver sammenhængende og I alle får et kendskab til begreberne. I kan alle blive spurgt ind til alt til prøven, hvorfor i bliver nødt til at være godt inde i alle dele af opgaven. Der gives formativ feedback baseret på opfyldelsen af nedenstående mål.

Til præsentationen bliver grupperne bedømt på: (Bemærk at der IKKE gives en karakter, men derimod formativ feedback).

 • Besvares opgaveformuleringen?

  • Kan gruppen forklare videnskabsteori og metoder
  • Gives der gode selvstændige eksempler.
  • Har gruppen lavet et undersøgelsesdesign?
 • Kan eleverne gøre brug af begrebsapparatet fra i forløbet?
 • Præsenteres undersøgelsen på en fængende og fagligt overbevisende måde?
 • Eleverne kan gøre sig basale videnskabsteoretiske overvejelser og indgå i en faglig dialog herom?

Hvilken opgave skal jeg løse?

Opgaveformulering og krav til besvarelsen

 

Der findes mange forskellige forståelser af, hvornår noget kan betragtes som videnskab. Man kan støde på mange eksempler på at nogen fx hævder, at noget er videnskabeligt bevist – men hvad skal der egentlig til for at noget er videnskab og ikke bare en tilfældig påstand?

Kort fortalt, er videnskabsteori en slags videnskab om videnskaben. Videnskabsteori handler om, hvordan man kan opnå viden og hvilke krav, der gælder, før noget er videnskab. Hvordan kan vi undersøge de spørgsmål, vi gerne vil have svar på? Og hvad kan vi forvente af de svar videnskaben giver os?

»Videnskab er ikke sandhed. Det er en foreløbig opsummering af de erfaringer vi har. Hver gang du laver en ny opdagelse, føjer mysteriet sig dybere og dybere. Der er ingen bund!”

Jens Martin Knudsen (Thorsen, 2005)

​​
Læs mere om begreberne i VIDENSKABSTEORI-PIXIEN
Hvad er videnskabsteori?

Kort forklaring af begreber + pixi

En kort forklaring

Figur 3: Videnskab.dk - Videnskabsteori: Videnskabelige Metoder. Udarbejdet af videnskab.dk, uploadet på YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=xFow8X91wcE&t=14s.

Videnskabsteori-PIXI

Materiale: Videnskabsteori-PIXI

(Fjerritslev Gymnasium, 2019)

Hvem skal jeg arbejde sammen med?

Grupperne er sammensat tilfældigt på tværs af klasser

 

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium

www.fjerritslev-gym.dk

 • Instagram - sorte cirkel
 • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook