top of page
Bright Idea Pære

_VIDENSKABSTEORI_

_FOR ALLE 2. STX-ELEVER_

FÅ SVAR PÅ:
DOWNLOADS:
LINKS:
Plan

8. april

1. modul:

Introduktion til forløbet, opgaven, samt oplæg om generel videnskabsteori.

2. modul:

Oplæg om det humanistiske fakultet og dets videnskabelige kendetegn.

3. modul:

Tid til at arbejde med opgaven.

4. modul:

Tid til at arbejde med opgaven.

9. april

1. modul:

Oplæg om det naturvidenskabelige fakultet og dets kendetegn.

2. modul:

Oplæg om det samfundsvidenskabelige fakultet og dets kendetegn.

3. modul:

Tid til at arbejde med opgaven.

4. modul:

Tid til at arbejde med opgaven.

10. april

1. modul:

Tid til at færdiggøre opgaven.

2. modul:

Gruppevise præsentationer.

3. modul:

Gruppevise præsentationer.

4. modul:

Evaluering af forløbet.

KØREPLAN - 2024
Hvad er videnskabsteori?
"Hvad er videnskabsteori?"

Der findes mange forskellige forståelser af, hvornår noget kan betragtes som videnskab. Man kan støde på mange eksempler på at nogen fx hævder, at noget er videnskabeligt bevist – men hvad skal der egentlig til for at noget er videnskab og ikke bare en tilfældig påstand?

Kort fortalt, er videnskabsteori en slags videnskab om videnskaben. Videnskabsteori handler om, hvordan man kan opnå viden og hvilke krav, der gælder, før noget er videnskab. Hvordan kan vi undersøge de spørgsmål, vi gerne vil have svar på? Og hvad kan vi forvente af de svar videnskaben giver os?

»Videnskab er ikke sandhed. Det er en foreløbig opsummering af de erfaringer vi har. Hver gang du laver en ny opdagelse, føjer mysteriet sig dybere og dybere. Der er ingen bund!”

Jens Martin Knudsen (Thorsen, 2005)

Videnskab.dk - Videnskabsteori: Videnskabelige Metoder. Udarbejdet af videnskab.dk, uploadet på YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=xFow8X91wcE&t=14s.

Hvad skal jeg bruge forløbet til?
Hvad skal jeg bruge forløbet til?

I forbindelse studieretningsopgaven (SRO) og studieretningsprojektet (SRP) skal der inddrages basal videnskabsteori. Refleksioner over tilgang og metoder er en helt centralt del af at udarbejde en opgave.

 

I bedømmelsen af det afsluttende Studieretningsprojekt (SRP) i 3g, er et af de faglige mål at man som elev skal kunne;

 

”gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling”.

 

For at klæde eleverne på til dette gennemføres dette forløb. Formålet er at introducere den videnskabelige basismodel, og give et indblik i de forskellige fakulteters fælles- og særegne træk. Ambitionen er at give en praksisorienteret en introduktion til metoder og basal videnskabsteori.

Hvilken opgave skal jeg løse?
Hvilken opgave skal jeg løse?
Eleverne skal i grupper besvare nedenstående opgaveformulering, vha af; oplæg, øvelser samt udvalgte begrebspar fra bogen "Vidensmønstre" (Rangvid et. al., 2017). 
Opgaveformulering:
Hvilke overordnede videnskabelige retninger og begreber findes der, og hvordan kan disse benyttes i en konkret undersøgelse?
 
 1. Redegør for de overordnede videnskabelige retninger, og giv eksempler på tilhørende begreber.
 2. Udarbejd et undersøgelsesdesign for en konkret undersøgelse i to fag, på baggrund af den videnskabelige basismodel.

 

Spørgsmålene skal besvares i mundtligt vha. en PowerPoint præsentation. Der skal laves en overskuelig inddeling i afsnit, med en tydelig rød tråd.

Der skal forberedes et fængende oplæg af 10-12 minutters varighed, som kan præsenteres til den mundtlige fremlæggelse. Fremlæggelsen varer 30 minutter samlet.  Grupperne skal møde ind og stå klar ved lokalet 15 minutter før, de er sat til at skulle ind til prøven på Lectio.

Det er vigtigt at I løbende taler sammen om besvarelsen, således at den bliver sammenhængende og I alle får et kendskab til begreberne. I kan alle blive spurgt ind til alt til prøven, hvorfor i bliver nødt til at være godt inde i alle dele af opgaven. Der gives formativ feedback baseret på opfyldelsen af nedenstående mål. (Bemærk at der IKKE gives en karakter, men derimod formativ feedback).

Bedømt
"Hvordan bliver vi bedømt"?
Til præsentationen bliver grupperne bedømt på:
 • Besvares opgaveformuleringen?

  • Kan gruppen forklare videnskabsteori og metoder
  • Gives der gode selvstændige eksempler.
  • Har gruppen lavet et undersøgelsesdesign?
 • Kan eleverne gøre brug af begrebsapparatet fra i forløbet?
 • Præsenteres undersøgelsen på en fængende og fagligt overbevisende måde?
 • Eleverne kan gøre sig basale videnskabsteoretiske overvejelser og indgå i en faglig dialog herom?

"Hvem skal jeg arbejde sammen med"?
Hvilke grupper?
bottom of page