top of page
Arbejdsmarkedet (PP1)

Det første projekt- og praktikforløb på HF-uddannelsen

Hurtigt svar:

Klik på spørgsmålene

Hvornår skal jeg have forløbet?
Torsdag - 3/11

1. modul: Introduktion til forløbet + Besøg af repræsentant fra fagforening

2.modul: Historie-oplæg om arbejdsmarkedet gennem historien

3.modul: Tid til at arbejde med opgaven

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven

Fredag - 4/11

1. modul: Religions-oplæg om etik på arbejdsmarkedet

2.modul: Tid til at arbejde med opgaven

3.modul: Samfundsfags-oplæg  arbejdsmarkedets begreber og fremtidens arbejdsmarked

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven

Mandag- 7/11

1. modul: Tid til at færdiggøre og øve præsentationen

2.modul: Præsentationer af opgaven

3.modul: Præsentationer af opgaven

4. modul: Præsentationer af opgaven

Hvorfor skal jeg have forløbet?
Hvorfor skal jeg have forløbet?

Formålet med det først projekt-og praktikforløb er at stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet. Vi skal arbejde med hvordan og hvorfor arbejdsmarkedet har udviklet sig, samt arbejdsmarkedets forsatte forandring.

Hvilken opgave skal løses?
Hvilken opgave skal løses?

I det projekt- og praktikforløb indgår KS-fagene Historie, Religion og Samfundsfag. Nedenstående problemformulering, samt underspørgsmål, skal besvares.

”Hvordan og hvorfor har det danske arbejdsmarked udviklet sig i perioden fra 1890 til i dag, hvilke udfordringer ses i dag, og hvad kan vi forvente i fremtiden?”​ 

 

  1. Hvad har bidraget til udviklingen af det arbejdsmarked vi har i dag? 

  2. Hvilke udfordringer præger det danske arbejdsmarked i dag? 

  3. Hvordan vil det danske arbejdsmarked udvikle sig i fremtiden?  

Læs hvilke formelle krav der er til besvarelsen nedenfor.

Hvordan besvares opgaven?
Hvordan besvares opgaven?

Opgaveformuleringen ovenfor skal besvares vha. følgende materialer.

  1. Det udleverede bilagssæt

  2. Viden og materialer fra oplæggene i forløbet

  3. Viden og materialer fra forløbet om "Det Gode Samfund"

  4. Selvfundet relevant materiale.

Besvarelsen af problemstillingerne skal ske i form af en PowerPoint præsentation. Præsentationen skal løbende produceres i de tre dage opgaven strækker sig over.

 

Når præsentationen er færdig i slutningen af forløbet, skal den præsenteres for underviserne. Oplægget skal have et omfang på 10 minutter,. Herefter er der en faglig samtale på 10 minutter. Til sidst forlader gruppen lokalet, underviserne taler sammen, og kalder gruppen ind igen, og giver formativ feedback (ingen karakter).

FILER:
Hvem er jeg i gruppe med?
Hvem er jeg i gruppe med?
bottom of page