Projekt- og praktik 1 - Arbejdsmarkedet

Det første projekt- og praktikforløb på HF-uddannelsen

Figur 1: Arbejdsmarkedet og vilkårene for arbejderne har ændret sig meget gennem tiden. Foto: Systime

Hvornår skal jeg have forløbet?

 

Onsdag - 28/10
1. Modul: Introduktion
2. Modul: Tid til at arbejde med opgaven
3. Modul: Historie - Arbejdsmarkedet
4. Modul: Tid til at arbejde med opgaven
Torsdag - 29/10
1. Modul: Religion - Arbejdsmarkedet
2. Modul: Tid til at arbejde med opgaven
3. Modul: Samfundsfag - Arbejdsmarkedet
4. Modul: Tid til at arbejde med opgaven

Fredag - 30/10
1. Modul: Gode råd til fremlæggelsen
2. Modul: Tid til at arbejde med opgaven
3. Modul: Præsentationer
4. Modul: Præsentationer
Hvorfor skal jeg have PP1?

Formålet med PP1-forløbet

 

Årsagen til at vi laver projekt- og praktikforløb er at klæde jer på til tiden efter i har afsluttet jeres HF-uddannelse. I dette første projekt- og praktik forløb arbejder vi med arbejdsmarkedet. Vi skal se på hvordan arbejdsmarkedet har forandret sig over tid. Vi arbejder også med det arbejdsmarked der venter i fremtiden, og de kvalifikationer som er nødvendige her.

Figur 2: HF-studenter der under uddannelsen har haft projekt- og praktikforløb, og som er klar til at komme videre.

Foto: Fjerritslev Gymnasium

 
Hvad skal jeg lave i PP1?

Opgaveformulering og evaluering

I det første PP-forløb indgår KS-fagene historie, religion og samfundsfag. Eleverne skal, i mindre grupper, besvare følgende bundne problemstillinger.

  1. ​Hvordan har det danske arbejdsmarked og beskæftigelsen her, udviklet sig i perioden fra ca. 1890 til i dag?

  2. Hvad er kendetegnende for arbejdsmarkedet i Danmark i dag, og hvilke kompetencer og kvalifikationer skal der bruges på fremtidens arbejdsmarked?

  3. Hvilke moralske og etiske problemstillinger er der på det danske arbejdsmarked og hvordan løse disse?

Besvarelsen af problemstillingerne skal ske i form af en PowerPoint præsentation. Præsentationen skal løbende produceres i de tre dage opgaven strækker sig over. Når præsentationen er færdig i slutningen af forløbet, skal den præsenteres for underviserne. Oplægget skal vare 10 minutter, hvorefter der er en faglig samtale på 10 minutter, og 5 minutters feedback.

Hvem skal jeg arbejde sammen med?

Eleverne er inddelt i grupper

 

Gruppe 1:

Gruppe 2:

Gruppe 3:

Gruppe 4:

Gruppe 5:

Gruppe 6:

Gruppe 7:

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium

www.fjerritslev-gym.dk

  • Instagram - sorte cirkel
  • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook