Arbejdsmarkedet (PP1)

Det første projekt- og praktikforløb på HF-uddannelsen

Hurtigt svar:

Klik på spørgsmålene

Hvornår skal jeg have forløbet?
Mandag - 1/11

1. modul: Introduktion + Historie-oplæg

2.modul: Besøg af 3F Region Nordjylland

3.modul: Tid til at arbejde med opgaven

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven

Tirsdag - 2/11

1. modul: Samfundsfag-oplæg

2.modul: Tid til at arbejde med opgaven

3.modul: Religion-oplæg

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven

Onsdag - 3/11

1. modul: Tid til at arbejde med opgaven

2.modul: Tid til at arbejde med opgaven

3.modul: Præsentationer

4. modul: Præsentationer

 
Hvorfor skal jeg have forløbet?

Formålet med det først projekt-og praktikforløb er at stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet. Vi skal arbejde med hvordan og hvorfor arbejdsmarkedet har udviklet sig, samt arbejdsmarkedets forsatte forandring.

 
Hvilken opgave skal løses?

I det projekt- og praktikforløb indgår KS-fagene Historie, Religion og Samfundsfag. Nedenstående problemformulering, samt underspørgsmål, skal besvares.

Hvordan og hvorfor har det danske arbejdsmarked

udviklet sig, i perioden fra 1890 til i dag,

og hvilken udvikling kan forventes i fremtiden?

 

  1. Hvordan fungerer det danske arbejdsmarked?

  2. Hvilke etiske problemstillinger står man overfor på det danske arbejdsmarked?

  3. Hvilke begivenheder har været afgørende for udviklingen på det danske arbejdsmarked?

Læs hvilke formelle krav der er til besvarelsen nedenfor.

 
Hvordan besvares opgaven?

Opgaveformuleringen ovenfor skal besvares vha. følgende materialer.

  1. Det udleverede bilagssæt

  2. Viden og materialer fra oplæggene i forløbet

  3. Viden og materialer fra forløbet om "Det Gode Samfund"

  4. Selvfundet relevant materiale.

Besvarelsen af problemstillingerne skal ske i form af en PowerPoint præsentation. Præsentationen skal løbende produceres i de tre dage opgaven strækker sig over.

 

Når præsentationen er færdig i slutningen af forløbet, skal den præsenteres for underviserne. Oplægget skal have et omfang på 10 minutter,. Herefter er der en faglig samtale på 10 minutter. Til sidst forlader gruppen lokalet, underviserne taler sammen, og kalder gruppen ind igen, og giver formativ feedback (ingen karakter).

FILER:
 
Hvem er jeg i gruppe med?