PP1 - Arbejdsmarkedet

Det første projekt- og praktikforløb på HF-udannelsen

Oversigt

Klik på spørgsmålene for at læse mere

Forløbsoversigt
 
Onsdag 13/11

1. modul: Introduktion

2. modul: Tid til at arbejde med opgaven

3. modul: Historie: Arbejdsmarkedet

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven

Torsdag 14/11

1. modul: Religion: Arbejdsmarkedet

2. modul: Tid til at arbejde med opgaven

3. modul: Samfundsfag: Arbejdsmarkdet

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven

Fredag 15/11

1. modul: Gode råd til fremlæggelsen

2. modul: Tid til at arbejde med opgaven

3. modul: Præsentationer

4. modul: Præsentationer

Hvorfor skal jeg have PP1?

Formålet med PP1-forløbet

 

Årsagen til at vi laver projekt- og praktikforløb er at klæde jer på til tiden efter i har afsluttet jeres HF-uddannelse. I dette første projekt- og praktik forløb arbejder vi med arbejdsmarkedet. Vi skal se på hvordan arbejdsmarkedet har forandret sig over tid. Vi arbejder også med det arbejdsmarked der venter i fremtiden, og de kvalifikationer som er nødvendige her.

Mest for undervisere:

Projekt- og praktik forløb 1 - PP1, er første del af den række af projekt- og praktik forløb, der har til formål at ruste til at vælge karrierevej efter endt uddannelse. Der skal arbejdes med konkrete og virkelighedsnære problemstillinger gennem en kombination af praktisk "feltarbejde" og faglig undervisning. I følge vejledningen til bekendtgørelsen for HF skal der "gennemføres et projekt- og praktikforløb i tilknytning til mindst ét fag eller én faggruppe i både 1. og 2. semester."

 
Hvad skal jeg lave i PP1?

Opgaveformulering og evaluering

I det første PP-forløb indgår KS-fagene historie, religion og samfundsfag. Eleverne skal, i mindre grupper, besvare følgende bundne problemstillinger.

​Hvordan har det danske arbejdsmarked og beskæftigelsen her, udviklet sig i perioden fra ca. 1890 til i dag?

Hvad er kendetegnende for arbejdsmarkedet i Danmark i dag, og hvilke kompetencer og kvalifikationer skal der bruges på fremtidens arbejdsmarked?

Hvilke moralske og etiske problemstillinger er der på det danske arbejdsmarked og hvordan løse disse?

Besvarelsen af problemstillingerne skal ske i form af en PowerPoint præsentation. Præsentationen skal løbende produceres i de tre dage opgaven strækker sig over. Når præsentationen er færdig i slutningen af forløbet, skal den præsenteres for underviserne. Oplægget skal vare 10 minutter, hvorefter der er en faglig samtale på 10 minutter, og 5 minutters feedback.

 

Hvem skal jeg arbejde sammen med?

Eleverne er inddelt i grupper

 

Gruppe 1: Frederikke, Nadia, Alma, Petra,

Gruppe 2: Jennifer, Maria, Tobias, Laura

Gruppe 3: Victoria B, Julie, Louise

Gruppe 4: Nicolai, William, Muhammed M

Gruppe 5: Pernille, Peter, Charlotte

Gruppe 6: Cecilie S, Cecilie P, Muhammed N

Gruppe 7: Aakriti, Cisse, Zenia, Victoria W

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium - 2019

www.fjerritslev-gym.dk

  • Instagram - sorte cirkel
  • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook