top of page
forretning Team

_PP1_

_FOR ALLE 1. HF-ELEVER_

FÅ SVAR PÅ:
DOWNLOADS:
Plan
Arbejdsmarkedet (PP1)

Det første projekt- og praktikforløb på HF-uddannelsen

KØREPLAN - 2023

6/11

Opstart på forløbet

1. modul: Introduktion til forløbet, samt oplæg om samfundsfaglig del af opgaven.

2. modul: Oplæg om den religionsfaglige del af opgaven.

3. modul: Oplæg om den historiefaglige del af opgaven.

4. modul: Gruppearbejde

7/11

Arbejde med opgaven

1. modul: Gruppearbejde

2. modul: Besøg fra 3F Jammerbugt

3. modul: Gruppearbejde

4. modul: Gruppearbejde

8/11

Forberedelse af præsentation

1. modul: Gruppearbejde

2. modul: Gruppearbejde

3. modul: Fremlæggelser

4. modul: Fremlæggelser

Hvorfor skal jeg have forløbet?
"Hvad er formålet med forløbet?"

Formålet med det første projekt- og praktikforløb er at introducere jer til arbejdsmarkedet og dets udvikling igennem tiden.

Vi arbejder med hvordan og hvorfor arbejdsmarkedet har ændret sig, og hvordan det fortsat forandrer sig.

I den forbindelse får vi besøg af en repræsentant fra en fagforening, som vil giver os indsigt i, fagforeningers rolle på arbejdsmarkedet.

"Hvilken opgave skal løses?"
Formulerng

PP1 afvikles af underviserne i KS-fagene Historie, Religion og Samfundsfag.

PP1 markerer afslutningen på KS-fagenes flerfaglige forløb "Det Gode Samfund". Eleverne arbejder med et bilagssæt, som skal bruges i besvarelsen af nedenstående problemformulering samt underspørgsmål."

"Hvordan og hvorfor har det danske arbejdsmarked udviklet sig fra 1890 og frem til i dag, og hvilke udviklinger kan forventes i fremtiden?

  1. Hvordan fungerer det danske arbejdsmarked?

  2. Hvilke etiske problemstillinger står man overfor på det danske arbejdsmarked?

  3. Hvad har været afgørende for udviklingen af det danske arbejdsmarked, og hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan besvares opgaven?
"Hvordan skal opgaven løses?"

Opgaveformuleringen ovenfor skal besvares ved hjælp af følgende materialer:

  • Det udleverede bilagssæt

  • Viden og materialer fra oplæggene i forløbet

  • Viden og materialer fra forløbet om "Det Gode Samfund"

  • Relevant materiale, som du selv finder

 

Besvarelsen af problemstillingerne skal ske i form af en PowerPoint-præsentation. Præsentationen skal løbende udarbejdes i løbet af de tre dage, hvor opgaven strækker sig over.

I slutningen af forløbet præsenteres præsentationen for underviserne. Oplægget skal have en varighed på 10 minutter. Derefter følger en faglig samtale på 10 minutter. Til sidst forlader gruppen lokalet, underviserne taler sammen, indkalder gruppen igen og giver formativ feedback (ingen karakter).

Hvem er jeg i gruppe med?
"Hvem er jeg i gruppe med?"
bottom of page