Projekt- og praktik 1 - Arbejdsmarkedet

Det første projekt- og praktikforløb på HF-uddannelsen

20217900-.jpg

Figur 1: Arbejdsmarkedet og vilkårene for arbejderne har ændret sig meget gennem tiden. Foto: Systime

Hvornår skal jeg have forløbet?

 

Onsdag - 28/10
1. Modul: Introduktion
2. Modul: Tid til at arbejde med opgaven
3. Modul: Historie - Arbejdsmarkedet
4. Modul: Tid til at arbejde med opgaven
Torsdag - 29/10
1. Modul: Samfundsfag - Arbejdsmarkedet
2. Modul: Tid til at arbejde med opgaven
3. Modul: Religion - Arbejdsmarkedet
4. Modul: Tid til at arbejde med opgaven

Fredag - 30/10
1. Modul: Gode råd til fremlæggelsen
2. Modul: Tid til at arbejde med opgaven
3. Modul: Præsentationer
4. Modul: Præsentationer
Hvorfor skal jeg have PP1?

Formålet med PP1-forløbet

 

Årsagen til at vi laver projekt- og praktikforløb er at klæde jer på til tiden efter i har afsluttet jeres HF-uddannelse. I dette første projekt- og praktik forløb arbejder vi med arbejdsmarkedet. Vi skal se på hvordan arbejdsmarkedet har forandret sig over tid. Vi arbejder også med det arbejdsmarked der venter i fremtiden, og de kvalifikationer som er nødvendige her.

Figur 2: HF-studenter der under uddannelsen har haft projekt- og praktikforløb, og som er klar til at komme videre.

Foto: Fjerritslev Gymnasium

 
Hvad skal jeg lave i PP1?

Opgaveformulering og evaluering

I det første PP-forløb indgår KS-fagene historie, religion og samfundsfag. Eleverne skal, i mindre grupper, besvare følgende bundne problemstillinger.

  1. ​Hvordan har det danske arbejdsmarked og beskæftigelsen her, udviklet sig i perioden fra ca. 1890 til i dag?

  2. Hvad er kendetegnende for arbejdsmarkedet i Danmark i dag, og hvilke kompetencer og kvalifikationer skal der bruges på fremtidens arbejdsmarked?

  3. Hvilke etiske problemstillinger er der på det danske arbejdsmarked og hvordan løses disse?

Besvarelsen af problemstillingerne skal ske i form af en PowerPoint præsentation. Præsentationen skal løbende produceres i de tre dage opgaven strækker sig over. Når præsentationen er færdig i slutningen af forløbet, skal den præsenteres for underviserne. Oplægget skal vare 10 minutter, hvorefter der er en faglig samtale på 10 minutter, og 5 minutters feedback.

Hvem skal jeg arbejde sammen med?

Eleverne er inddelt i grupper