top of page
Vintage Family Portrait

_DHO_

_FOR ALLE 1. STX-ELEVER_

FÅ SVAR PÅ:
DOWNLOADS:
LINKS:
køreplan
KØREPLAN

Forår

Optaktsforløb i Dansk og Historie

Minimum 7 modulers faglig optakt til opgaven, i begge fag - 14 i alt.

16./17. maj

Litteratursøgning og henvisninger

 

Puljeaktiviteter med fokus på litteratursøgning og henvisninger i samarbejde med Jammerbugt Bibliotek.

24. maj

DHO-skrivning på skolen

1. modul: Oplæg: Opsætning af DHO

2. modul: Tid til at arbejde med opgaven

3. modul: Mulighed for vejledning

25.-29. maj

DHO-skrivning hjemme

Eleverne arbejde med at færdiggøre deres opgave hjemme. Mulighed for vejledning via TEAMS.

30. maj

Aflevering af DHO

 

1. modul: Oplæg: Tjekliste til DHO

2. modul: Mulighed for vejledning

3. modul: Mulighed for vejledning

4. modul: Mulighed for vejledning

15:00: Opgaven afleveres i Lectio (dansklæreren opretter opgaven)

Juni

Mundtligt forsvar af DHO

 

Individuelt DHO-forsvar, samt feedback på opgaven.

Hvorfor?
"Hvorfor skal jeg skrive DHO"?

DHO (dansk-historieopgaven) er den første store opgave der skal skrives på din STX-uddannelse. Du skal lære at producere en faglig opgave og præsentere den mundtligt.

 

Opgaven udarbejdes og afleveres individuelt, ligesom der gives individuel feedback, der kan bruges når der

skal skrives SRO (2. STX) og SRP (3. STX). 

 

Opgaven skrives altid i fagene dansk og historie, og begge fag gennemfører et obligatorisk forløb på minimum 10 timer, som optakt til dansk-historieopgaven. 

Læs evt. mere om DHO i bekendtgørelser, og vejledningerne for fagene, samt SRP nedenfor.

Skrie om?
"Hvad skal jeg skrive om"?

Underviserne i fagene dansk og historie på 1. årgang STX har i samarbejde formuleret to opgaver, som man kan vælge imellem.

Alle elever skal vælge enten opgave A eller opgave B nedenfor.

 

Opgaverne besvares i et skriftlig produkt med et omfang på 5-8 sider (á 2.400 tegn inkl. mellemrum).

OPGAVE A:

Problemformulering:

Hvordan forandrede levevilkårene sig for den del af den danske befolkning, der var bosat i byer, i slutningen af 1800-tallet?

 

Underspørgsmål:

 • Redegør for det danske bysamfund i slutningen af 1800-tallet, med særligt fokus på de forskellige befolkningsgruppers levevilkår her i. 

 • Foretag både en danskfaglig og en historiefaglig analyse af Herman Bangs reportage "Fattigliv" (1880). Sammenhold med en analyse af et selvvalgt statistisk materiale fra samme periode.

 • Diskutér hvorvidt den skildrede virkelighed i reportagen stemmer overens med de faktiske forhold i perioden. Inddrag det statistiske materiale og gerne viden fra besøget på Bryggerimuseet. Vurdér herudover, hvilken betydning reportager havde for samfundsudviklingen i perioden.

OPGAVE B:

Problemformulering:

Hvordan forandrede levevilkårene sig for den del af den danske befolkning, der var bosat på landet, i slutningen af 1800-tallet?

Underspørgsmål:

 • Redegør for det danske landbosamfund i slutningen af 1800-tallet, med særligt fokus på de forskellige befolkningsgruppers levevilkår her i. 

 • Foretag både en danskfaglig og en historiefaglig analyse af Henrik Pontoppidans novelle "Idyl" (1899). Sammenhold med en analyse af et selvvalgt statistisk materiale fra samme periode.

 • Diskutér hvorvidt den skildrede virkelighed i novellen stemmer overens med de faktiske forhold i perioden. Inddrag det statistiske materiale og gerne viden fra besøget på Bryggerimuseet. Vurdér herudover hvilken betydning litteratur havde for samfundsudviklingen i perioden.

Formalia
"Hvordan skal min DHO bygges op"?

DHO opgaven skal have et omfang på 5 - 8 sider (á 2.400 tegn ink. mellemrum). Herudover er der en række formelle krav til opbygningen af DHO, der skal være imødekommet.

Brug nedenstående skabelon, samt vejledningen i formalia, til at få sat din opgave korrekt op.

 

Afleverin
"Hvordan afleverer jeg DHO"?

DHO opgaven skal afleveres på Lectio, hvor en af dine undervisere har oprettet en opgave der hedder DHO.

Alle elever skal aflevere rettidigt.

 

Inden du afleverer er det en god ide at gennemgå "Tjeklisten" nedenfor, og se om du har husket det hele. 

 

 

 

Tilbagelevering
"Hvordan er tilbageleveringen af DHO"?

DHO afsluttes med en mundtligt forsvar af den afleverede opgave. Dette gøres til en mundtlig årsprøve af 20 minutters varighed, hvor begge vejledere er tilstede.

1: Indledningsvist præsenterer eleven sine overordnende konklusioner - altså svarene på opgaveformuleringens spørgsmål (max. 5 minutter). 

 

2: Herefter er der en faglig samtale mellem eleven og vejlederne om opgavens konklusioner, samt vejen hertil. (max 10 minutter).

3: Til slut får eleven formativ feedback på det skriftlige produkt og det mundtlige forsvar. Dette gøres vha. evalueringarket (nedenfor), som eleven også deles med eleven digitalt.

 

Eventuel disposition til præsentation
 
Indledning
 • Medbring en printet disposition og giv den til dine vejledere.
 • Præsenter din problemstilling
Resultater
 • Præsenter delkonklusionerne på underspørgsmålene.
 • Forklar hvordan du har arbejdet og medbring gerne; citater fra tekster, modeller og grafer.
 • Besvar den overordnede problemformulering.
Refleksioner
 • Forklar hvordan du har brugt dansk- og historiefaglige metoder i dit arbejde.
 • Gør dig evt. overvejelser om hvad der ville kunne forbedre opgaven.
bottom of page