top of page
Unavngivet.png
Blanke papirer

_PROBLEMFORMULERING_

_FOR ALLE 2. STX-ELEVER_

FÅ SVAR PÅ:
DOWNLOADS:
LINKS:
Pla

16. august

Opstart på forløbet

1. modul: Introduktion til forløbet, samt oplæg om problemformulering og empiri.

2. modul: Idé-generering og information om "Løvens Hule".

3. modul: Forberedelse til "Løvens Hule", materialer findes frem og pakkes.

4. modul: Grupperne præsenterer deres idé i "Løvens Hule".

17. august

Undersøgelser i Fårup

08:05: Afgang fra FG til Fårup Sommerland.

08:45: Oplæg om Fårup Sommerland.

10:00 - 14:00: Gruppevise undersøgelser i Fårup Sommerland.

14:00: Vi mødes ved udgangen og kører tilbage til FG (man må gerne blive deroppe).

18. august

Præsentation

 

1. og 2. modul: Besvarelse af opgaven med mulighed for vejledning

3. og 4. modul: Gruppevise præsentationer

KØREPLAN - 2022/23
Formål
"Hvad er formålet med forløbet?"

Formålet med dette flerfaglige forløb er at stifte bekendtskab med begreberne: problemformulering og empiri.

 

Herudover introduceres "den videnskabelige basismodel" der introducerer følgende 4 spørgsmål:

 1. Hvad er dit spørgsmål

 2. Hvad vil du gøre for at finde svaret på dit spørgsmål?

 3. Hvorfor kan du undersøge dit spørgsmål på den måde?

 4. Hvad er svaghederne ved undersøgelsen?

Læs mere om "Den videnskabelige basismodel" i bogen "Vidensmønstre" via linket nedenfor.

 

Ovenstående er en del af træningen frem i mod det afsluttende SRP i 3g. Læs evt. mere herom i bekendtgørelsen eller vejledningen nedenfor.

Hvilken opgave skal jeg løse?
"Hvilken opgave skal løses?"

"Der skal opstilles en problemformulering med underspørgsmål, hvor Fårup Sommerland spiller en central rolle.

Problemformuleringen skal kunne besvares ved at indsamle empiri i Fårup Sommerland.

 

I arbejdet med problemformuleringen skal der tages udgangspunkt i den videnskabelige basismodel."

 

Eksempel på undersøgelse

Problemformulering

Hvor er støjniveauet højest i Fårup Sommerland, og overstiges de vejledende støjgrænser?

Underspørgsmål
 1. Hvordan måles støj, og hvad er de vejledende støjgrænser?
 2. Hvor støjer det i Fårup Sommerland, og hvor højt støjes der?
 3. Er der problemer med støj i Fårup Sommerland?
Præsentaton
"Hvordan skal der præsenteres?"

Opgaven skal besvares i form af en PowerPoint præsentation, der skal fremlægges for underviserne. Varigheden er 20 minutter. Der gives ikke karakter, men derimod formativ feedback.

Alle grupper bedes gennemgå nedenstående tjekliste inden de skal præsentere:

 • Er der opstillet en problemformulering, som besvares?
 • Er der indsamlet empiri i Fårup, der bruges i besvarelsen?
 • Præsenteres data på en overskuelig måde?
 • Anvendes den videnskabelige basismodel?
 • Præsenteres undersøgelsen overbevisende?
Grupper
"Hvem er jeg i gruppe med?"
bottom of page