Projekt- og praktik forløb

For HF-uddannelsen på Fjerritslev Gymnasium

Hvorfor har vi PP-forløb på HF?

Formålet med PP-forløbene

Der skal på HF-uddannelsen gennemføres en række projekt- og praktik forløb, der har til formål at ruste til at vælge karrierevej efter endt uddannelse. Der skal arbejdes med konkrete og virkelighedsnære problemstillinger gennem en kombination af praktisk "feltarbejde" og faglig undervisning.


Der er afsat 70 undervisningstimer til aktiviteterne, som er fordelt på 3 forløb over hele uddannelsen. Alle forløbene indeholder en form for faglig opgaveløsning, som der afrapporteres i studieplanen.

Hvordan er PP-forløbene planlagt på FG?

Oversigt over PP-forløbene på Fjerritslev Gymnasium

Der er tre PP-forløb, som skal hjælpe eleverne med at blive afklaret omkring interesseområder og videre uddannelsesplaner. Igennem forløbene sker der en progression fra blot at undersøge arbejdsmarkedet, til at stå ude i virkeligheden i de senere forløb. Herudover bliver kravet om selvstændighed ligeledes skærpet gennem forløbene.

PP1 - Arbejdsmarkedet:

Eleverne arbejder gruppevis med forholdene på fortidens, nutidens og fremtidens arbejdsmarked, og den udvikling der er sket. Grupperne producerer en PowerPoint præsentation, der præsenteres for underviserne.

PP2 - Mit job:

Eleverne skal overveje deres placering på fremtidens arbejdsmarked, og hvad de vil bruge deres HF-uddannelse til. Din forbindelse får vi besøg af tidligere elever fra HF-uddannelsen på FG og hører om deres vej efter HF eksamen. Eleverne skriver individuelt et essay om deres tanker, og får mundtlig feedback herpå.

 

Valg af fagpakke:

I 2. HF skal eleverne vælge en fagpakke, der er målrettet den type videregående uddannelse, de kunne tænke dig at læse videre på. Læs mere om fagpakkerne på FG's webside.

 

​PP3 - Mit job:

Eleverne skal ud i virkeligheden og stifte bekendtskab med den uddannelse de påtænker efter HF. Herudover er det også en mulighed at komme ud og opleve hverdagen i det job, som man ønsker at ende i efter endt uddannelse. Eleverne producerer en film, hvor de fortæller formidler deres erfaringer fra virkeligheden.

 
 

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium - 2019

www.fjerritslev-gym.dk

  • Instagram - sorte cirkel
  • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook