Projekt- og praktik forløb

HF-uddannelsen på Fjerritslev Gymnasium

Hvorfor er der PP-forløb på HF?

Formålet med PP-forløbene

Klik på spørgsmålene for at finde et hurtigt svar.

Hvordan er PP-forløbene planlagt på FG?

Oversigt over PP-forløbene på Fjerritslev Gymnasium

 
 

På HF-uddannelsen gennemføres der på Fjerritslev Gymnasium tre projekt- og praktik forløb. Formålet er at ruste til at vælge karrierevej efter endt uddannelse.

 

Vi arbejder med konkrete og virkelighedsnære problemstillinger gennem en kombination af praktisk "feltarbejde" og faglig undervisning.


Der er afsat 70 undervisningstimer til aktiviteterne, som er fordelt på 3 forløb over hele uddannelsen. Alle forløbene indeholder en form for faglig opgaveløsning, som der afrapporteres i studieplanen.

Målet med projekt- og praktikforløbene er at understøtte uddannelsens professionsretning og bidrage til en større afklaring af uddannelses- og professionsvalg. Der er samlet afsat 70 undervisningstimer, og der skal være mindst tre forløb i løbet af uddannelsen, ét i 1. semester, ét i 2. semester og mindst ét i 3. eller 4. semester. Eleverne skal løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger gennem en kombination af praktisk ”feltarbejde” og den faglige undervisning. Et forløb skal altid rumme en form for faglig opgaveløsning og skal afrapporteres. I 3. og/eller 4. semester er forløbene knyttet til den valgte fagpakke. 

Bekendtgørelsen for HF, 2017

Der er på Fjerritslev Gymnasium tre projekt og praktikforløb, som skal hjælpe eleverne med at blive afklaret omkring deres interesseområder og videre uddannelsesplaner.

PP1 - Arbejdsmarkedet:

Eleverne arbejder gruppevis med forholdene på fortidens, nutidens og fremtidens arbejdsmarked, og den udvikling der er sket. Grupperne producerer en PowerPoint præsentation, der præsenteres for underviserne.

PP2 - Mit job:

Eleverne skal overveje deres placering på fremtidens arbejdsmarked, og hvad de vil bruge deres HF-uddannelse til. Vi får besøg af tidligere elever fra HF-uddannelsen på FG og hører om deres vej efter HF eksamen. Eleverne skriver individuelt en danskopgave om deres tanker, og får mundtlig feedback herpå.

Valg af fagpakke:

I 2. HF skal eleverne vælge en fagpakke, der er målrettet den videregående uddannelse, de kunne tænke dig at læse videre på. Læs mere om fagpakkerne på FG's webside.

 

​PP3 - Efter HF:

Eleverne skal ud i virkeligheden og stifte bekendtskab med den uddannelse de påtænker efter HF. Herudover er det også en mulighed at komme ud og opleve hverdagen i det job, som man ønsker at ende i efter endt uddannelse. Eleverne producerer en film, hvor de fortæller deres erfaringer fra virkeligheden på uddannelsen og/eller jobbet.

65306555_2267927239940057_74047974911885