top of page
FÅ SVAR PÅ:
LINKS:
Udklip.JPG
Læsning med kaffe

_HENVISNINGER og LITTERATURLISTE_

Plan
KØREPLAN

16. maj

eller

17. maj

Henvisninger og litteraturliste

Klasserne får en introduktion til at lave korrekte kildehenvisninger, samt opsætning af litteraturliste.

Hvorfor skal jeg have puljemodulerne?
"Hvad skal jeg bruge det til?"

Når de store opgaver skal skrives, er det afgørende, at opgaven indeholder henvisninger til en litteraturliste. Dette er ikke blot et centralt bedømmelseskriterium for opgaven, men også en vigtig metode til at undgå plagiat.

 

"Eleverne skal kunne:

- skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout

Fra bekendtgørelsen til SRP, 2017

​​I dette puljemodul får alle elever de fornødne værktøjer til at skrive en opgave, der lever op til de formelle krav – herunder brugen af henvisninger i teksten til en korrekt opsat litteraturliste. Herudover vejledes eleverne i, hvordan de undgår plagiat.

Hvad er plagiat?
"Hvad er plagiat?"
Du skal for alt i verden undgå plagiat!

Plagiering er at bruge en andens tekst som sin egen - uden at lave præcise kildehenvisninger.

  • At bruge” kan for eksempel være at: nævne, citere, referere, oversætte, inddrage, analysere, fortolke, diskutere, vurdere mv.

  • Tekst” kan  være: idéer, sætninger, strukturer, data, figurer, plots, billeder, grafer, tabeller, grafik, programkoder, statistik, audio, video, internet-streams, diagrammer, websider, bøger, sange, noder, radio- og tv-programmer, skuespil og andre forestillinger, koreografi, film, musik, bøger, artikler, e-mails, interviews, taler, breve, kunstværker, påstande, udtalelser, noter, synspunkter, teorier, udsagn mv.

  • En “kildehenvisning”, som også kaldes reference eller litteraturhenvisning, skal være så præcis, at man entydigt kan identificere den oprindelige kilde.

Kildehenvisninger er vigtige for at undgå mistanke om plagiat.

 

Plagiering i opgaver kan have meget store konsekvenser.

Læs mere om plagiat på siden "Stopplagiat.nu"

Hvordan laver jeg henvisninger?
"Hvordan laver jeg henvisninger?"

​En kildehenvisning har til formål at give læseren en idé om, hvilket materiale de givne passager er skrevet på baggrund af. For at sikre dette skal en kildehenvisning ALTID indeholde information om:

 

Forfatterens efternavn, årstallet for materialets udgivelse samt sidetallet, hvor informationerne er fundet.

 

Alle øvrige oplysninger, såsom bogens titel, skal ikke angives i henvisningen, men derimod i litteraturlisten.n.

​​

  • I nogle tilfælde vil det ikke være muligt at finde en konkret forfatter, som for eksempel på internetsider. Her kan man angive navnet på den institution eller det firma, der har udgivet materialet, for eksempel "Legoland". Hvis man ikke kan finde hverken en forfatter eller et bagvedliggende firma, bør man finde en anden kilde at basere sit arbejde på.

 

  • Hvis man ikke kan finde årstallet for et materiales udgivelse, kan man notere det som "(Beck, UD, s. 35-38)". Det er ikke fordelagtigt at anvende udaterede kilder, og man bør ligeledes søge efter bedre alternativer.

 

Man kan selv skrive sine henvisninger, eksempelvis "(Beck, 1999, s. 35-38)", enten i teksten eller i en fodnote. Alternativt kan man anvende Words referencesystem, som automatisk hjælper dig med at lave korrekte kildehenvisninger og ligeledes hjælper dig med at lave litteraturlisten. Læs mere om dette nedenfor.

Eksempel på en henvisning:

(Beck, 1999 s. 35-38)

Figur 1: I henvisningen er det angivet, at forfatterens efternavn er "Beck" og at materialet er fra 1999. Den baggrundsviden, som teksten er baseret på, stammer fra side 35 til 38.

 

Alle øvrige oplysninger om materialet bør læseren kunne finde i litteraturlisten. Derfor skal bogens titel, udgiver mv. ikke inkluderes i hver enkelt henvisning.

Kildehenvisninger kan indsættes på to måder:

1: I en fodnote; hvor der vises et lille hævet tal i teksten, og selve henvisningen findes i bunden af siden.

2: I teksten; hvor henvisningen placeres umiddelbart før punktummet i slutningen af sætningen.

Vælg én af disse metoder og
anvend den konsekvent gennem hele opgaven.

Hvornår skal jeg lave henvisninger?
Hvornår skal jeg lave henvisninger?

Man skal altid indsætte en henvisning, når man anvender et direkte citat, en model, et billede eller lignende. Citater i en opgave kan bruges til at fremhæve en pointe. De viser, om du er i stand til at identificere centrale steder i teksten, og de skal bruges til at underbygge dine analyser og konklusioner.

Eksempel på et citat med en henvisning

 

"Even the situation [længde- og breddegrad] of such islands as we past without touching at are by means of Mr. Kendall's Watch determined with almost equal accuracy."

(Beaglehole, 1992 s. 579-580)

Henvisninger er også nødvendige, når du bearbejder andres tanker og ideer og formulerer dem med dine egne ord og din egen sætningsstruktur. Dette kaldes parafrasering, og det er vigtigt at lave henvisninger til den baggrundslitteratur, man har ladet sig inspirere af.

 

Eksempel på parafrasering (bearbejdning af andres pointer)

For at tilskynde videnskaben til hurtigst muligt at finde en effektiv metode til at bestemme længdegraden på åbent hav, udlovede lederne i både Spanien, Holland og Storbritannien en stor dusør. Den britiske ”Longitude Prize” blev udlovet i 1714, med en præmiesum på £ 20.000. Den store dusør medførte et væld af løsningsforslag, som umiddelbart ikke blev fundet effektive nok (Andrews, et al., 1996 s. 2).

Husk på, at det ikke er nok blot at omformulere sætninger eller erstatte nogle ord med synonymer, når du parafraserer. Hvis du gør dette, risikerer du at blive anklaget for plagiat. Den mest effektive måde at udarbejde en korrekt parafrase på er at læse originalkilden, lægge den til side og derefter skrive, hvordan du forstår kilden, med dine egne ord.

Et godt råd er altid at lave en henvisning for meget fremfor en henvisning for lidt.

Hvad er en litteraturliste?
"Hvad er en litteraturliste?"

Alle opgaver skal indeholde en litteraturliste. I denne liste skal læseren kunne finde alle oplysninger om de bøger, websider, film, sange mv., der er anvendt i opgaven. Det er derfor vigtigt, at alle kilder, der nævnes i kildehenvisningerne, også er at finde på litteraturlisten.

Litteraturlisten placeres bagerst i opgaven og skal være sorteret alfabetisk efter efternavn eller efter, hvornår materialet første gang introduceres i opgaven. Der findes mange forskellige metoder til at organisere en litteraturliste, og alle kan være korrekte; det afgørende er at vælge én metode og anvende den konsekvent.

Ligesom man selv kan skrive sine henvisninger, kan man også oprette sin egen litteraturliste. Der er dog udviklet mange nyttige programmer, der kan assistere i denne proces. Især Microsoft Word har en god funktion, der med få indtastninger kan hjælpe dig med at oprette korrekte kildehenvisninger og assistere med at sammensætte litteraturlisten.

Udklip.JPG
Hvordan laves henvisninger og litteraturliste i Word?
"Hvordan laves henvisninger og litteraturliste?"
bottom of page