top of page
Unavngivet.png
Videnskab

_NV_

_NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB_

FÅ SVAR PÅ:
DOWNLOADS:
LINKS:
Køreplan

16. august

NV-opstart

Introduktion til NV, samt præsentation af undervisere, forløb mv.

 

Uge 34

til

uge 38

FORLØB 1: "ET HAV AF PLASTIK"

"Hvorfor ender meget plastik i havet, hvilke konsekvenser har det

- og kan problemet løses?"

lles: Ekskursion til stranden og indsamling af plastik

Uge 39

til

uge 43

FORLØB 2: "DET RENE VAND"

"Hvordan sikres den danske vandressource imod trusler som forurening, overindvinding og klimaforandringer?

lles: Ekskursion til vandværk og rensningsanlæg

Uge 44

NV-eksamen

Information om NV eksamen, samt afvikling heraf.

 

KØREPLAN - 2023
Hvrfor
"Hvorfor skal jeg have NV"?

Alle elever på STX-uddannelsen skal gennemføre NV (Naturvidenskabeligt Grundforløb).

På Fjerritslev Gymnasium indgår fagene Kemi, Naturgeografi og Biologi i NV. Der roteres mellem fagene, når der er afviklet 4 på hinanden følgende moduler. Herudover er der en række fællesfaglig aktiviteter, som feltture, eksamensinformation mv.

 

Undervisningen forløber frem til slutningen af grundforløbet efter efterårsferien (uge 42). Vi arbejder i alle fag med de to aktuelle problemstillinger; "Et hav af plastik", samt "Det rene vand".

 

Undervisningen vil indeholde flere eksperimenter og felture, som skal dokumenteres. Eleverne udarbejder et antal mindre skriftlige produkter, der samles i et portofolie (OneNote). Dette portofolio udgør fundamentet for den mundtlige eksamen.

NV

Eksamen
"Hvordan er eksamen i NV"?

Der afholdes en intern individuel mundtlige prøve af 20 minutters varighed. Eksaminatorerne er jeres undervisere i NV.

 

Prøvegrundlaget er jeres portofolio, som skal være tilstede ved prøvens afholdes. Elever der møder op til prøven helt uden noget materiale skal afvises da, der således ikke er noget prøve grundlag.

 

Eksaminationen indledes med elevens fremlæggelse af udvalgte dele af sin portofolio (højest 5 min), og former sig derefter som en faglig samtale mellem elev og eksaminatorerne.

Karakte
"Hvordan bedømmes min præstation"?
Udklip.JPG
bottom of page