top of page
Havn

_HO_

_FOR ALLE 1. HF-ELEVER_

FÅ SVAR PÅ:
DOWNLOADS:
LINKS:
KØREPLAN

Forår

Optaktsforløb i Historie

Vi fordyber os i to emner, som der kan skrive opgave indenfor

17. maj

Litteratursøgning og henvisninger

 

Puljeaktiviteter med fokus på litteratursøgning og henvisninger i samarbejde med Jammerbugt Bibliotek.

3. juni

HO-skrivning på skolen

1. modul: Oplæg: Opsætning af HO

2. modul: Mulighed for vejledning

3. modul: Mulighed for vejledning

4 - 5. juni

HO-skrivning hjemme

Eleverne arbejder med deres opgave hjemme. Mulighed for vejledning via TEAMS.

6. juni

Aflevering af HO på skolen

 

1. modul: Oplæg: Tjekliste til HO

2. modul: Mulighed for vejledning

12:00: Opgaven afleveres i Lectio

Juni

Tilbagelevering af HO

Individuel HO-tilbagelevering med feedback på opgaven.

Hvorfor?
Hvorfor skal jeg skrive HO?

Historieopgaven (HO) er den første store opgave der skal skrives på din HF-uddannelse. Du skal lære at lave en faglig opgave og præsentere den mundtligt. Dette er vigtig træning forud for den afsluttende Store Skriftlige Opgave (SSO) i slutningen af uddannelsen.

Opgaven udarbejdes og afleveres individuelt, ligesom der gives individuel feedback, der kan bruges når der skal skrives SSO.

 

Læs mere om HO i bekendtgørelserne for KS og SSO nedenfor.

 

Skrie om?
Hvad skal jeg skrive om?

Alle elever skal vælge enten opgave A eller opgave B nedenfor.

 

Opgaverne besvares i et skriftlig produkt med et omfang på 5-8 sider (á 2.400 tegn inkl. mellemrum).

OPGAVE A:

Problemformulering:

Hvilken betydning har oplysningstiden og oplysningsidealerne haft for den franske revolution?

 

Underspørgsmål:

  • Redegør kort for den franske revolution, som kulmination på Oplysningstiden

  • Analyser og sammenfat oplysningsfilosofferne John Locke, Montesquieu, og Rousseaus tanker, med anvendelse at historiske kilder.

  • Vurder, i hvilket omfang Locke, Montesquieu og Rousseaus' tanker har præget 'Den franske nationalforsamlingserklæring om menneskets og borgerens rettigheder' fra 26. august 1789, med fokus på specifikke artikler i erklæringen.

OPGAVE B:

Problemformulering:

Hvordan forvaltede sejrherrerne freden

efter 1. og 2. verdenskrig?

 

Underspørgsmål:

  • Redegør for afslutningen af henholdsvis 1. og 2. verdenskrig og sejrherrernes efterfølgende forvaltning af freden.

  • Analyser kilden ”Freden og dens økonomiske følger” (Keynes, 1919) med fokus på at klarlægge budskabet.

  • Vurder hvilken betydning, erfaringerne fra afslutningen af 1. verdenskrig, havde for sejrherrernes tilgang til forvaltning af freden efter 2. verdenskrig.

Formalia
Hvordan skal min HO bygges op?

HO skal have et omfang på 5 - 8 sider (á 2.400 tegn ink. mellemrum). Herudover er der en række formelle krav til opbygningen af HO, der skal være imødekommet.

Brug nedenstående materialer og informationer, samt vejledningen i formalia, til at få sat din opgave korrekt op.

 

Hvordan afleverer jeg HO?
Afleverin

HO skal afleveres på Lectio, hvor der er oprettet et opgaver der hedder "HO".

Alle elever skal aflevere rettidigt.

 

Inden du afleverer er det en god ide at se på "Tjeklisten" og se om du har husket det hele. 

 

 

 

Tilbagelevering
Hvordan er tilbageleveringen af HO?

HO afsluttes med en mundtligt forsvar af den afleverede opgave. Dette gøres til en mundtlig årsprøve af 15 minutters varighed.

1: Indledningsvist præsenterer eleven sine overordnende konklusioner - altså svarene på opgaveformuleringens spørgsmål (max. 5 minutter). 

 

2: Herefter er der en faglig samtale mellem eleven og vejleder om opgavens konklusioner, samt vejen hertil. (max 10 minutter).

3: Til slut får eleven formativ feedback på det skriftlige produkt og det mundtlige forsvar. Dette gøres vha. evalueringsarket (nedenfor).

bottom of page