top of page
Skrivebord

_SSO_

_FOR ALLE 2. HF-ELEVER_

FÅ SVAR PÅ:
DOWNLOADS:
LINKS:
Anker 1

16/1:

SSO-opstart

Generel information om SSO-køreplan, fagvalg mv.

26/1:

Deadline for fagvalg

 

Fagvalg skal udfyldes i Lectio, herefter fordeles vejledere.

Uge 6

1. vejledning

15 minutters skemalagt vejledning med begge vejledere. Udfyld og send dette ARK til vejlederne inden mødet.

Uge 10

2. vejledning

15 minutters skemalagt vejledning med begge vejledere. Udfyld og send dette ARK vejlederne inden mødet.

15. marts

Deadline for opgaveformuleringer

 

På baggrund af elevernes udkast skriver vejlederne den endelige opgaveformulering, der uploades i Netprøver.

5. april

Udlevering af opgaveformulering

 

Eleverne får udleveret opgaveformuleringen, og får hjælp til at få sat opgaven korrekt op.

12. april

Aflevering af SSO

 

Eleverne skriver deres SSO, og afleverer i Netprøver. Vejlederne er tilgængelige i skriveperioden.

April/Maj

Votering

 

Eksaminator og den eksterne censor voterer opgaven over telefon. Når alle SSO-opgaver på FG er bedømt offentliggøres karaktererne for eleverne.

SSO-KØREPLAN - 2024
Hvorfor
"Hvorfor skal jeg skrive SSO"?

SSO står for "Større Skriftlig Opgave" og er kulminationen på HF-uddannelsen. Opgaven italesættes ofte som HF-studentens svendestykke.

 

Det er en individuel opgave, der giver eleverne mulighed for at fordybe sig dybt i en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område og fag (se mere om fagvalget nedenfor).

Arbejdet med SSO sker i flere trin:

  1. Valg af emne og problemstilling (1. vejledning)

  2. Indsamling af materiale (2. vejledning)

  3. Selve skriveprocessen (skriveværksted og vejledning).

  4. Aflevering (bemærk at der IKKE er et mundtligt forsvar)

 

Eleverne modtager vejledning fra faglærere gennem hele processen, hvilket sikrer en dybdegående forståelse og mulighed for hjælp hele vejen igennem.

"Hvilke fag kan jeg skrive SSO i?"
Fag

Der er ikke frit valg på alle hylder, når du skal vælge fag til din SSO.

 

Du skal vælge enten et fag eller to fag. Hvis der skrives enkeltfagligt skal faget være på mindst B-niveau. Skrives der i to fag, skal minimum et af de to fag være på B-niveau.

Eksempler på fagvalg:

1) Peter er glad for sit tidligere KS-fag Historie B, og vælger at skrive SSO i dette fag

2) Thor er glad for sit valgfag Biologi B, og vælger at skrive SSO i dette fag

3) Amina er vild med religion, men har kun haft faget på C-niveau. Derfor vælger hun at skrive i Religion C og fx Historie B.

Når du har valgt fagene afholdes der to vejledninger af 15 minutter, med fokus på; 1) Valg af problemstilling og 2) Materialer.

Du vil med fordel kunne forberede dig til vejledningen med nedenstående ark, som kan sendes til vejlederen forud for mødet.

Gode råd

ikke glemmes:

"Det er dig, der driver DIN opgave fremad."

Arbejd løbende med opgaven, og send/del materialer med vejlederen.

Vejlederen kan kun hjælpe elever der tager ansvar for deres egen opgave."

Formlia
"Hvad er formalia til SSO?"

Det skriftlige produkt til SSO skal have et omfang på 10 - 15 sider.

 

Herudover er der en række formelle krav til opbygningen af SSO, der skal være imødekommet. De er forsøgt forklaret kort og præcist nedenfor.

1. Den officielle opgaveformulering, skal være opgavens forside (Lav IKKE din egen)

2. Der skal udarbejdes et resume, som skal være på en siden efter forsiden.

3. Der skal opsættes en indholdsfortegnelse, som skal være på siden efter resuméet.

4. Herefter skal alle sider i opgaven skal være forsynet med sidetal nederst på siden.

5. Herudover skal alle sider have et udfyldt sidehoved med navn, skole mv.

6. Opgavens første afsnit skal hedde "Indledning" og introducere opgaven.

7. Herefter skal opgaveformuleringen besvares i dertil passende afsnit, og underafsnit.

8. Der skal løbende laves henvisninger til de anvendte materialer fx (Brun, et. al, 2024)

9. Opgavens næstsidste afsnit skal hedde "Konklusion" og sammenfatte opgaven.

10. Det sidste afsnit skal hedde "Litteraturliste" og infomere om de anvendte materialer.

Der gives vejledning i opgavens opsætning, og yderligere information samt eksempler på strukturen kan findes i dokumenterne nedenfor.

Bedømes
Hvordan bedømmes min SSO?

Når du har afleveret din SSO, læser både din vejleder og den eksterne censor opgaven. Herefter aftaler vejleder og censor et tidspunkt for at drøfte kvaliteten af din opgave i forhold til de faglige mål og fastsætte en karakter.

 

Når alle vejledere og censorer har afholdt deres drøftelser, offentliggøres karaktererne for eleverne.

Karakteren tildeles ud fra en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt. Opgaven bedømmes på baggrund af de faglige mål og omfanget af mangler i forhold til disse. Antallet og graden af mangler er afgørende for karakteren (se nedenfor).

 

bølge

12

gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

bølge

4

gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

bølge

10

gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

bølge

02

gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable opfyldelse af fagets mål.

bølge

7

gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

bølge

00

gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel opfyldelse af fagets mål.

Hvad er de faglige mål?

1.

"Kan eleven demonstrere evne til at planlægge og undersøge en faglig problemstilling gennem at anvende relevante faglige tilgange og metoder samt vurdere fagets/fagenes bidrag til resultatet af undersøgelsen?"

Imødekommes ved at sætte sig ind i et for eleven nyt emne inden for faget eller fagene. Fagets eller fagenes metoder skal benyttes i arbejdet med emnet.

2.

"Kan eleven besvare en stillet opgave, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen?"

Imødekommes ved fyldestgørende og veldisponerede svar på alle dele af den opgaveformulering, som dine vejledere har givet dig.

3.

"Kan eleven demonstrere faglig indsigt og fordybelse gennem at opfylde relevante faglige mål i de(t) indgående fag?"

Imødekommes ved at anvende, kombinere og mestre teori og metode fra de fag, du skriver i. For eksempel kildeanalyse i historie, grundig billedanalyse i dansk.

4.

"Kan eleven kende forskel på forskellige taksonomiske niveauer?"

"Imødekommes ved at være bevidst om, hvornår og hvordan man skriver redegørende, analyserende og vurderende/diskuterende.

5.

"Kan eleven udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale? "

Imødekommes ved at finde og anvende gode, forskelligartede materialer i opgaven. Materialerne skal bearbejdes og ikke blot gengives.

6.

"Kan eleven beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse, herunder resumé, citatteknik, noter, kildehenvisninger og litteraturliste?"

De faglige mål for SSO imødekommes ved at anvende relevant fagsprog, skrive sammenhængende og fornuftigt, samt opfylde de formelle krav for opgaven, som fx korrekte henvisninger, litteraturliste mv.

bottom of page