top of page
Billedkunst

på Fjerritslev Gymnasium

Klik på spørgsmålene for at finde et hurtigt svar.

Splatter Paint

Figur 1: Kunst kan har mange former og farver..

Kunst er kommunikation - og den fortæller en masse om, hvilke normer og regler vi mennesker har haft til forskellige tider. Det kan være f.eks. æstetisk, etisk, politisk eller religiøst. I arbejder vi med hvordan forskellige visuelle udtryk afspejler menneskets syn på verden. Dette kan både være traditionelle udtryksformer som maleri, skulptur og arkitektur, men også samtidskunstens brug af digitale billeder, video og installationer!

 

I billedkunstfaget arbejder vi både teoretisk og praktisk med kunst. Du får en forståelse for forskellige kunstneriske perioder fra renæssancen og op til den helt moderne samtidskunst med vægt på samtidskunsten, og vi arbejder med at analysere både malerier, skulpturer, installationer og visuelt materiale i bredere forstand, f.eks. fotografier og plakater. Vi er gode til at besøge museer og øvrige kunstneriske tilbud i forbindelse med undervisningen.

 

Når vi arbejder praktisk, er det med afsæt i noget, vi har arbejdet teoretisk med. Det kan fx være, at du skal lave dit eget street-art værk i forbindelse med et forløb om street art, lave en vanitas-opstilling efter at have arbejdet med vanitas-motivet i 1600-tallets barokke malerier eller lave en model af en installation.

Du behøver ikke at kunne tegne og male pænt og korrekt for at vælge billedkunst. Det vigtigste er, at du har en interesse for kunst og visuelle medier og har lyst til også at arbejde praktisk med det.

 

"Kunst er for alle; det er bare ikke alle, der ved det"

Poul Borum

Hvordan forløber eksamen i billedkunst?
Hvordan forløber eksamen i billedkunst?

I billedkunst arbejder du med kunst og arkitektur. Faget har både en teoretisk og en praktisk del. Du skal selv prøve kræfter med skitser, maleri, arkitekturtegning/foto og skulptur, men du skal også analysere værker og sætte dem ind i en kunsthistorisk kontekst.

 

I billedkunst udfordres dine visuelle, kreative evner, ligesom din fordybelse og koncentration i arbejdet med de praktiske øvelser. Enhver elev kan deltage i faget – du skal ikke have særlige evner på forhånd. Der er grundig vejledning og hjælp fra læreren.

 

Alt, hvad du har arbejdet med i årets løb kan benyttes til eksamen. Du har alle dine materialer(samlet i en portfolio) med til eksamen, og dit slutprojekt skal du præsentere ved eksamen. Din portfolio og grundbogen bliver grundlag for eksamen.

 

Der afholdes en mundtlig prøve med 60 minutters forberedelsestid og 30 minutters eksamination.

Den mundtlige eksamen i billedkunst

består af to dele:


I den ene del skal du fremlægge et praktisk eksamensprojekt, som du selv har lavet i den sidste del af undervisningen med din lærer som vejleder.

I den anden del trækker du en opgave, hvor du ud fra en problemstilling skal analysere og fortolke professionelle kunstværker og dine egne kunstværker. Til eksamen skal du inddrage det teoretiske og analytiske stof, du har arbejdet med i undervisningen.

Figur 2: Forløbet af den mundtlige eksamen i billedkunst.

bottom of page