top of page

_SRP_

Rigsdagsbygning

_TYSK_

_PÅ FJERRITSLEV GYMNASIUM_

Hvorfor skal jeg have tysk?

Tysk er modersmål for omkring 95 millioner mennesker og er dermed et af verdens største sprog. Det er ligeledes det mest udbredte modersmål i EU.

 

Gennem arbejdet med tysk sprog opnår du som elev evnen til at kunne kommunikere på tysk samt viden om historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande. Dette kan meget vel være relevant i dit fremtidige job, da Tyskland er Danmarks største eksportmarked.

Hvordan er eksamen i Tysk?

For elever med tysk på A-niveau er der en skriftlig og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve varer 5 timer og tager udgangspunkt i et centralt stillet prøvesæt. Den mundtlige prøve består af en eksaminationstid på 30 minutter. Forinden får eleven 60 minutter til at forberede en præsentation af det ukendte tekstmateriale.

 

For elever med tysk på B- og C-niveau afsluttes faget udelukkende med en mundtlig prøve. Den mundtlig prøve foregår på samme måde, som prøven på A-niveau. Dog vil teksterne selvfølgelig være af et andet fagligt niveau.

 

Teksterne, som eleverne kan trække ved den mundtlige eksamen, kan være både fiktive tekster (f.eks. noveller) og ikke-fiktive tekster (f.eks. artikler eller nyhedsklip). Den mundtlige eksamen vil bestå af elevens oplæg (cirka 8 minutter) og en efterfølgende samtale mellem elev, lærer og censor. Under den faglige samtale vil lærer og censor stille uddybende spørgsmål til elevens præsentation og pensum. Pensum udgøres af de emner og tekster, der er læst i undervisningen.

 

Alle tekster er ledsaget af et eksamensspørgsmål, der består af oplysninger om emne, tekstmateriale og en kort instruks. Instruksen giver eleven et overblik over, hvad der skal være fokus i præsentationen af tekst og emne.

Hvad lærer man i Tysk?
I gymnasieskolens tyskundervisning lærer man først og fremmest at kommunikere på tysk, både mundtligt og skriftligt. Derudover får man viden og kundskab om kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande. Arbejdet med tyskfaget tager udgangspunkt i fiktive såvel som ikke-fiktive multimodale tekster. Du vil kunne møde både noveller, roman(uddrag), film, tv-udsendelser, podcast og meget mere.

 

Det skriftlige arbejde (herunder afleveringer og grammatikundervisning) er et led i at styrke din sans for sproglig korrekthed og præcision. Skriftligt arbejde er en del af undervisningen på alle niveauer.Grammatik
Nedenfor finder du en øvelse, hvor dine tyske færdigheder kan trænes.
Gloser
Kender du de tyske gloser? Øv dig nedenfor!
bottom of page