top of page
Fagpaletten

på Fjerritslev Gymnasium

Fagpaletten er en visuel fremstilling af den overordnede progressionsplan for STX og HF på Fjerritslev Gymnasium. Ambitionen er af afklare følgende spørgsmål for eleverne.

  • Hvad skal jeg lære?

  • Hvor langt er jeg kommet?

  • Hvad er mit næste skridt?

 

Platformen samler at al tilgængelig information om de forskellige aktiviteter der er undervejs i uddannelserne.

 

På undersiderne samles valideret viden om hvordan der skal skrives på skolen, samt hvilket forventninger der er til eleverne på de enkelte stadier. Herved defineres skolens skrivekultur og danner forudsætning for konsensus om formål, formelle krav samt bedømmelse af de forskellige aktiviteter i progressionsplanen.

 

Slutteligt gives der på Fagpaletten ligeledes muligheden for at lærerne kan formulere forventningerne til skrivningen netop i deres fag, og eventuelt få en dialog i faggruppen om hvordan skrivekulturen i faget er.

 

 

God fornøjelse med Fagpaletten!

bottom of page