top of page

Studieretningsprojektet (SRP)

Formål

Studieretningsprojektet er kulminationen STX-uddannelsen, og italesættes ofte som "studentens svendestykke". 

Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensdisciplin og optræder selvstændigt på studentereksamensbeviset. Karakteren har vægten 2 ligesom A-niveaufagene.

 

Hver elev udarbejder et individuelt studieretningsprojekt, hvor eleven fordyber sig i en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område.

 

Som afslutning på projektet udarbejdes et skriftligt produkt, der danner udgangspunkt for en mundtlig eksamination i eksamensperioden.

Fagvalg

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

Service Name

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

Service Name

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

Plakat.png
Køreplan
Mandag - 29/11

1. modul: SRP-introduktion

  • Information om SRP og fagvalg

  • SRP inspiration i fagene (2 runder)

Fredag - 7/1

12:00: Deadline for fagvalg i Lectio

 

Uge 3

​Vejledning: 15 minutters skemalagt vejledning for alle elever med begge vejledere. Fokus er på det valgte område og materialer hertil. Alle elever SKAL medbringe dette ARK til vejledningen (så udfyldt så muligt).

Uge 6

​Vejledning: 15 minutters skemalagt vejledning. Eleven skal til vejledning præsentere vejlederne for en problemformulering + underspørgsmål.

Mandag - 28/2

​15:05: På baggrund af elevernes problemformuleringer skriver vejlederne den endelige opgaveformulering, som skal indtastes i Netprøver.

Tirsdag - 8/3

1. modul: Udlevering af SRP-formuleringer. Vejlederne er tilgængelige for spørgsmål.

2. modul: Formalia i skrivning af SRP

 

 

Uge 12 og uge 13

SRP-skrivning: Eleverne færdiggør deres SRP. Opgaven afleveres i Netprøver senest torsdag d. 31/3 kl. 15:05

I eksamensperioden

SRP-eksamen: 30 minutters mundtligt forsvar af studieretningsprojektet med ekstern censur.

Let's Work Together

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page